Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją 5 lat temu w CARGO

Poza koleją

5 lat temu w CARGO

 

Rok 2015 był szczególnie trudnym dla PKP CARGO. Wdrażany był „na siłę” ekspansywny program tzw. optymalizacji kosztów działalności spółki i jej struktury organizacyjnej.

Ze względów politycznych najbardziej dosięgło toMałopolskę i zwykłych ludzi. Pod pozorem Programu Dobrowolnych Odejść pozbywano się setek pracowników z jednostek terenowych CARGO w Jaśle, Nowym Sączu, Stróżach, Tarnowie i Krakowie. Szły za tym masowe zwolnienia,likwidacja sekcji, punktów napraw i utrzymania taboru. Zamykano wszystko, co się tylko dało.

Uderzenie poszło również w Centralę CARGO w Krakowie, którą chciano przenieść do Katowic, na słynną już ulicę Francuską. W ten sposób chciano załatwić dwie sprawy – pierwszą, to likwidacja blisko 100 miejsc pracy, a drugą, to opróżnienie z pracowników budynku CARGO przy ul. Kamiennej, który chciano sprzedać.Transakcja ta miała dać jednorazowy przychód kilku milionów zł. i poprawić wynik finansowy spółki. Co by nie mówić „bankomaty” umiały liczyć i dbać o wynik finansowy, którym się medialnie chwalono.

Kto stał za tą dewastacją CARGO i zwolnieniami ludzi? Wtedy w kraju rządziła Platforma Obywatelska, a jej ludzie poobsadzani w kolejowych spółkach – „bankomaty” uprawiały politykę polegającą głównie na sprzedaży spółek kolejowych, nieruchomości, krótko mówiąc wszystkiego na co tylko znalazł się kupiec. Transferowano równieżogromne sumy na zewnątrz, w postaci najróżniejszych analiz prawnych, doradczych i konsultingowych.

Prezesem PKP CARGO był wtedy Adam Purwin, a PKP S.A. Jakub Karnowski. Ludzie wyjątkowo nieprzychylni związkom zawodowym, kolei i kolejarzom, wielokrotnie zastępując,jak mówili -„kolejowy beton”, ludźmi z różnych instytucji finansowych, którzy pilnowali swoich interesów.

„Solidarność”, jako jedyny związek zawodowy przeciwstawiał się temu. I tak wspólnie z zakładowymi organizacjami „Solidarności” z CARGO Nowy Sączi Centrali z Krakowa, Regionalna Sekcja Kolejarzy, wspierana przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”,zorganizowała akcje protestacyjne w postaci 2 pikiet, spotkań z posłami, wielu pism do różnych instytucji, wykorzystując kontakty z mediami (np. konferencja prasowa w biurze RSK), które na koniec2015 r. doprowadziły do obronienia terenowych struktur i powrotu ludzi do pracy.

Spektakularnym sukcesem „Solidarności” było odstąpienie od zamiaru przeniesienia Centrali CARGO do Katowic i sprzedaży budynku przy ul. Kamiennej w Krakowie.

Czy się to komuś podoba, czy nie, ale taka jest prawda.Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wybory parlamentarne, zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i odsunięcie od władzy Platformy, oraz osobiste zaangażowanie posła, a następnie Ministra Andrzeja Adamczyka.

5 lat do dużo i mało. Warto o tych wydarzeniach przypominać, tym co na skutek amnezji już zapomnieli, co by było, gdyby…

To również przypomnienie i przestroga dla tych, którzy tamtych rządów nie pamiętają i dla tych, którzy wtedy jeszcze nie pracowali na kolei.

Henryk Sikora

Kategoria:
Sikora01