Portal dwutygodnika
Strona główna Poza koleją

Poza koleją

Muzyka

Historia

Literatura

 

Ogólnie o świecie

 

 

Z trzeciej strony

 

Imaginacja

 

Tym razem postaram się trochę powymądrzać. Nie żebym chciał udowodnić, jaki to ze mnie mądrala, ale czasami człowieka jakoś tak nachodzi, że musi coś tam z siebie wydać…

Ja, skoro piórem (klawiaturą) opisuję swoje patrzenie na świat (pewnie niezbyt udolnie), a że i moment jest wielce szczególny (pandemia), to i „mądrości” z pogranicza filozofii zechcę tym razem wyłożyć.

Wracając do tego czasu epidemii, to jest on wedle mojej opinii odpowiednią chwilą, by człowiek (świat) się oczyścił, czyli… katharsis.

Sięgnijmy do Wikipedii po wyjaśnienia, a cóż to jest, to katharsis (z greckiego oczyszczenie): uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji,skrępowanychmyśli i wyobrażeń.

Niejaki Zygmunt Freud wymyślił, że owo oczyszczenie można zastosować w leczeniu skutków traumatycznych doznań.

I tak zastosował hipnozę jako technikę wprowadzenia ludzi we wcześniej przeżyte sytuacje i uwolnienia ich w ten sposób od traumatycznego działania urazów, powstałych na przykład we wczesnym dzieciństwie. Freud po odreagowywaniu wypartych przeżyć i stanów silnego wzburzenia spodziewał się właśnie wewnętrznego oczyszczenia człowieka.

I owo odreagowywanie może odbywać się w formie wykrzyczenia lub uzewnętrznienia złości rąbaniem drzewa, boksowaniemlub innymi „mocnymi” działaniami cielesnymi, albo bardziej współcześnie…bieganiem, czyli szeroko rozumianym dbaniem o kondycję fizyczną…

Zaś Carl Gustav Jung – szwajcarski psychiatra i psycholog, uważał, że oczyszczenie dokonuje się przede wszystkim poprzez wyrażanie wewnętrznych obrazów, na przykład gdy ktoś opisuje swoje sny, maluje lub przedstawia je w tańcu, albo kreśli je (nomen-omen jak ja)… słowem.Bo obrazy nieświadomości potrzebują wyrażenia. Inaczej przepełniają one ludzką psyche i zanieczyszczają ją.

Jung rozwinął aktywną imaginację. Polega ona na tym, aby pozwolić powstać w sobie obrazom nieświadomości i poprowadzić je w określonym kierunku. Aktywna imaginacja ma na celu uwolnienie od destruktywnych tendencji, czy to rozpoczynając z nimi rozmowę, czy też wyrzucając je.

Zatem jednym ze sposobów aktywnej imaginacji jest pozwolenie na podniesienie się poziomu zebranego w człowieku wewnętrznego brudu, a następnie wyrzucenie go. Niektórych rzeczy – jak sądzi Jung – nie można „przepracować”. Można się od takich rzeczy uwolnić, jedynie wyrzucając je.

A bardziej współcześnie, to Jakob Moreno, amerykański psycholog, katharsis rozwinął w psychodramę. Chodzi w niej o wyjaśnienie i przemienienie emocji poprzez odgrywanie określonych ról i odkrywanie w sobie poprzez grę nowych możliwości. Oczekuje się oczyszczeniapoprzez dramatyczne przedstawianie konfliktów.

Metoda ta wykorzystywana jest także i w bibliodramie (Wikipedia: „metoda poznawania Pisma Świętego wykorzystująca elementy teatru i psychodramy, przeżywana w grupie osób, której zadaniem jest wzajemne poznanie się, integracja i współpraca w przygotowaniu inscenizacji epizodu biblijnego”).

W bibliodramie każdy bierze na siebie rolę postaci biblijnej i przedstawia w niej swoje własne tęsknoty, potrzeby i upośledzenia. Rozwiązują się stare zaplątania życiowe i człowiek czuje się oczyszczony, jak po kąpieli.

I to właśnie czas okołoświąteczny, w jakim żyjemy dziś, skłania i do takich refleksji. Choć może one nadto wyrachowane i jakoś dość hermetyczne poznawczo, to jednak głęboko w nas się znajdują.

Może i nie umiemy zawsze ich opisać i przekazać dość jasno, ale to nie znaczy, że ich nie ma.

Czy mogą być tymże wspomnianym na wstępie katharsis, to rzec względna i zależna od każdego z nas z osobna.

Nie ulga jednak wątpliwości, że czas epidemii i to, co on ze sobą niesie, a może bardziej, co przyniesie, kiedy już ustąpi zagrożenie, którego symbolem staje się maseczka, którą każdy z nas zakłada idąc do innych ludzi – sprawią, że świat będzie inny.

I nie tylko w sferze gospodarczej, ale i po prostu ludzkiej. Można oczywiście sięgnąć do metody Freuda i pójść w las z siekierą, ale najważniejsze jest, by odnaleźć to, co nam pomaga uzyskać równowagę wewnętrzną. By się nie spalać w imię jakiegoś wyimaginowanego poczucia władzy lub pogoni za dobrami, pieniądzem…

I na koniec refleksja mocno osobista… Jung sugeruje, żeby oczyszczać się opisem uczuć… Imaginacją obrazów, których projekcja ma pomóc w zrozumieniu siebie.

Staram się to robić i to – można by rzec – przy otwartej kurtynie, bo ta moje katharsis ma miejsce choćby teraz…

PKP LHS kontynuuje inwestycje pomimo pandemii

 

PKP LHS podpisała umowę na rozbudowę stacji granicznej Hrubieszów. Inwestycja pozwolina podniesienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie zdolności eksploatacyjnych stacji.Jednocześnie spółka podpisała umowę na zaprojektowanie elektronicznych systemów sterowania na stacji Sędziszów LHS. W przygotowaniu jest również umowa na projekt Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) na stacji Wola Baranowska.

 

Pomimo rozwoju epidemii, nie zatrzymaliśmy naszych projektów inwestycyjnych. Dzięki temu nie tylko zapewniamy pracę naszym dostawcom i ciągłość dostaw naszym partnerom handlowym, ale również przygotowujemy infrastrukturę, która przez kolejne lata będzie wspierać rozwój gospodarczy regionów, przez które przebiega linia szerokotorowa – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Rozbudowa infrastruktury na stacji Hrubieszów obejmie budowę toru wyciągowego 1520 mm, przebudowę siedmiu torów 1435 mm oraz modernizację hali wagonowej, która zostanie przystosowana do obsługi sprzętu przeładunkowego oraz dla potrzeb kontroli granicznej.

Zmodernizowany zostanie automatyczny system sterowaniaruchem kolejowym, wprowadzone zostaną czujniki niezajętości torów i rozjazdów oraz system telewizji przemysłowej.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie zdolności eksploatacyjnych stacji oraz ograniczenie kosztów prowadzenia ruchu pociągów. Inwestycja zostanie zrealizowana w trybie „Projektuj i Buduj”, prace projektowe i budowlane wykona konsorcjum firm, których liderem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Bytomia.

W marcu zawarta została umowa na projekt rozbudowy Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Sędziszów LHS, co pozwoli na objęcie komputerowym sterowaniem urządzeń w miejscowościach Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski oraz Bukowno. Inwestycja umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości oraz ograniczenie kosztów przewoźnika. Projekt opracuje firma Mosty Katowice.

W przygotowaniu jest również umowa dotycząca zaprojektowania budowy LCS na stacji Wola Baranowska, które obejmie mijanki Huta Deręgowska, Puszcza, Drozdów i Niekrasów oraz stacje Wola Baranowska, Staszów i Grzybów. Tak jak pozostałe inwestycje doprowadzi to do zwiększenia pojemności stacji i mijanek, zwiększenia przepustowości linii i poprawy bezpieczeństwa.

(PKP LHS)

Przewozy towarowe w marcu 2020 roku według danych GUS

 

W marcu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r, a dynamika spadku ponownie przyspieszyła (zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej). Drugi miesiąc z rzędu przewozy kolejowe w Polsce rosły natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca.

 

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r nieprzerwanie od grudnia 2018 roku, a w marcu 2020 dynamika spadku ponownie przyspieszyła. Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów był w tym czasie równy 19,0 mln ton (-9,9 proc. r/r), tj. najwyższy od listopada 2019 roku. Drugi miesiąc z rzędu wolumen przewozów rynku wzrósł natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,4 proc.).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca zmniejsza się r/r poczynając od kwietnia 2019. W marcu 2020 roku wyniosła ona 4,3 mld tkm (-14,0 proc.). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku wzrosła także w ujęciu miesiąc do miesiąca (+7,3 proc.).

W sumie w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku przetransportowano łącznie 53,9 mln ton ładunków (-9,2 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 12,2 mld tkm (-12,8 proc. r/r).

W marcu Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca. Pociągi Grupy przewiozły na krajowym rynku 7,4 mln ton towarów(+1,8 proc.). Odnotowano zwiększone miesiąc do miesiąca przewozy:kamienia, żwiru i wapna (+24,3 proc.), rudy (+55,9 proc.), cementu (+44,7 proc.) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+8,2 proc.). Natomiast praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w marcu 2020 roku wyniosła 1,9 mld tkm i była wyższa od osiągniętej w lutym br. o 5,8 proc.

Niewątpliwie wyniki przewozowe w marcu byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie wybuch epidemii koronawirusa. Część przedsiębiorstw w Polsce i za granicą już wtedy zaczęła mieć problemy, ograniczała produkcję, a przez to i zamówienia na kolejowe usługi transportowe– mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W sumie w okresie styczeń-marzec 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku21,5 mln ton towarów (-17,3 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 5,3 mld tkm (-19,4 proc. r/r).

(PKP CARGO)

POLREGIO notuje kolejny rok zysków i jest gotowe na wyzwania nadchodzące w 2020 roku

 

Czwarty rok z rzędu największy polski przewoźnik kolejowy wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto sięgnął w 2019 roku 29,38 mln złotych. Skumulowany wynik finansowy spółki za lata 2016-2019 wyniósł 211,23 mln zł. Pozytywne wyniki idą w parze z liczbą podróżujących, którzy wybierają ofertę POLREGIO. W ubiegłym roku liczba przewożonych przez POLREGIO pasażerów osiągnęła poziom 88,9 mln, tj. 7,7 mln więcej niż w roku 2018. Ostatnie tygodnie to natomiast intensywne działania spółki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażeromi pracownikom, w związku z trwającym stanem epidemii.

 

W 2019 roku POLREGIO, będące od listopada 2015 r. w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu, wzmocniło swoją pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, pozostając kolejny rok z rzędu przewoźnikiem, który przewiózł najwięcej pasażerów, co przełożyło się na osiągnięty przez spółkę zysk netto.

Wyniki finansowe wyraźnie pokazują, że wdrażana przez nas w ostatnich latach żelazna konsekwencja w działaniu przynosi wymierne korzyści. To efekt także dobrej współpracy z samorządami, które rozumiejąc potrzeby pasażerów zapewniają najlepszą możliwą ofertę, za co dziękuję. W przyszłości będziemy kontynuować tę politykę, w dalszym ciągu umacniając naszą pozycję lidera rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce – komentuje Krzysztof Zgorzelski – Prezes POLREGIO.

Utrzymanie w ubiegłym roku kosztów w twardym reżimie zapewniło spółce dobrą kondycję finansową. Po zakończonej restrukturyzacji POLREGIO jest w na tyle dobrej kondycji, iż pomimo epidemii i jej negatywnego wpływu na wyniki w bieżącym roku – głównie ze względu na spadek liczby pasażerów, płynność finansowa spółki nie jest obecnie zagrożona. POLREGIO na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe względem wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów.

 

Działania POLREGIO w trosce o pracowników i podróżnych w trakcie stanu epidemii

W obecnej sytuacji, powodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, najwyższym priorytetem dla działań spółki stało się zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych. POLREGIO na bieżąco wdraża niezbędne wytyczne oraz stale monitoruje sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zadecydował o wprowadzeniu szeregu działań we wszystkich zakładach i pociągach– powiedział Jarosław Klasa – Członek Zarząd, Dyrektor Operacyjny POLREGIO.

Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu. W trakcie codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, Spółka zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność, np. poręcze, klamki, panele sterowania drzwiami. Działania dezynfekujące uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura.

(POLREGIO)

Jak podróżować z PKP Intercity podczas epidemii?

 

Na tory wracają kolejne pociągi PKP Intercity, zawieszone do tej pory z powodu epidemii koronawirusa. Przewoźnik planuje systematyczne zwiększanie liczby połączeń przy jednoczesnym prowadzeniu działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych podróży.

 

Zapotrzebowanie na podróżowanie zmieniło się wraz z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych w związku z tym regulacji w przestrzeni publicznej. Ich stopniowe znoszenie przekłada się na ponowny wzrost potrzeby i chęci przemieszczania się. PKP Intercity jest przygotowane na zapewnienie bezpiecznych przejazdów.

W PKP Intercity słowo „bezpieczeństwo” codziennie odmieniane jest przez wszystkie przypadki niezliczoną ilość razy. Zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i pracowników stanowią absolutny priorytet, a działania są nastawione na ich zapewnienie.

 

Co drugie miejsce wolne

W trosce o zapewnienie zachowania odpowiednich odległości pomiędzy pasażerami na pokładach pociągów przewoźnik umożliwia obecnie zakup biletów na 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce.

W jednej transakcji można zarezerwować miejsca w obrębie jednego przedziału. Maksymalna liczba miejsc możliwa do zarezerwowania w jednej transakcji i w jednym przedziale zostaje więc ograniczona do 4 miejsc w wagonach z przedziałami ośmioosobowymi i do 3 miejsc w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi. Przydzielanie co drugiego miejsca obowiązuje także w wagonach z przestrzenią bezprzedziałową.

Jednocześnie we wszystkich pociągach obowiązują jedynie bilety z gwarancją miejsca do siedzenia. W wagonach 2. klasy pociągów jeżdżących na trasie Łódź – Warszawa – Łódź bilety jednorazowe są teraz wystawiane ze wskazaniem miejsca do siedzenia.

 

Analiza frekwencji

PKP Intercity stale monitoruje frekwencję w swoich pociągach. Ponadto na stacjach z najwyższą frekwencją i wymianą podróżnych obecni są pracownicy PKP Intercity, którzy przy wsparciu Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnością podróży oraz monitorują zapełnienie pociągów, wykonując jednocześnie czynności kontrolne, wspomagając drużyny konduktorskie.Te działania pozwalają na reakcję, gdy spodziewana jest większa liczba podróżnych. W takich sytuacjach składy mogą być wzmacniane dodatkowymi wagonami, umożliwiając tym samym zajmowanie miejsc z zachowaniem odstępów pomiędzy podróżnymi.

Aby umożliwić bezpieczną podróż jak największej liczbie osób zainteresowanych danym połączeniem, PKP Intercity apeluje o kupowania biletów z wyprzedzeniem oraz pobierania rezerwacji miejsc do biletów okresowych. Dzięki temu przewoźnik będzie mógł efektywnie dostosowywać ofertę do obecnego zapotrzebowania.

PKP Intercity zachęca także do kupowania biletów przez kanały zdalne, m.in. przez stronę internetową intercity.pl czy aplikację mobilną IC Mobile Navigator, co pozwala dodatkowo ograniczyć kontakt z innymi osobami.

 

Częstsze dezynfekowanie i czyszczenie pociągów

W ostatnich tygodniach PKP Intercity zwiększyło częstotliwość dezynfekowania i czyszczenia składów. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.

 

Troska o innych

Przewoźnik przypomina pasażerom o konieczności stosowania się do ogólnie obowiązujących zasad, których przestrzeganie przyczynia się do zdrowia i bezpieczeństwa innych, tj. zasłanianie ust i nos, zachowywanie bezpiecznej odległości, częste mycie rąk.

W środki ochrony osobistej i utrzymania higieny osobistej – maseczki i rękawiczki ochronne, żele do mycia i dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji terminali mobilnych wyposażeni są kierownicy pociągów i konduktorzy.

 

Stopniowe zwiększanie liczby kursujących pociągów

Od 3 maja br. na tory wróciło już kilkanaście zawieszonych lub skróconych wcześniej połączeń PKP Intercity. Przewoźnik planuje dalsze sukcesywne przywracanie połączeń. Kolejne decyzje będą zależne przede wszystkim od aktualnie panujących warunków, możliwości swobodnego przemieszczania się oraz zainteresowania usługami PKP Intercity. Absolutnym priorytetem dla spółki pozostaje troska o pełne bezpieczeństwo i komfort podróży.

 

Podróż i jej planowanie w 5 krokach

Podróżni, decydując się na przejazd pociągami PKP Intercity, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo współpasażerów powinni pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:

  1. Wcześniejsze zaplanowanie podróży i zakup biletu z wyprzedzeniem, co daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert, a także jest istotną informacją dla przewoźnika w zakresie zapotrzebowania na jego usługi;
  2. W przypadku odbywania przejazdów na podstawie biletów okresowych, pasażerowie są proszenio pobieranie rezerwacji miejsc, dając szansę przewoźnikowi na wzmocnienie składów i dostosowania oferty przewozowej;
  3. Jeśli w danym pociągu bilety na przejazd nie są już dostępne, podróżni proszeni są o korzystanie z pozostałych pociągów będących w ofercie PKP Intercity;
  4. Przed wejściem do pociągu oraz na jego pokładzie pasażerowie powinni mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas odbywania podróży;
  5. Pasażerowie powinni zachowywać odpowiedni dystans, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych.

(PKP IC)