Portal dwutygodnika
Strona główna Wyniki wyszukiwania 7

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania: 7

Relikwie Błogosławionego

Ks. Jerzy Popiełuszko, bł., ur. 23 IX 1947 r. w Okopach k. Suchowoli, zm. 19 X 1984 r. Absolwent Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w 1972 roku święcenia kapłańskie. (…) Po 13 XII 1981 r. współorganizator Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, współpracownik podziemnej „Solidarności”, obserwator procesów politycznych; celebrans Mszy za Ojczyznę...

Czytaj więcej

„Jestem bardzo związany z Dolnym Śląskiem” – z Wojewodą Dolnośląskim, Panem Pawłem Hreniakiem, rozmawia Mirosław Lisowski

Bardzo często wojewodę można zobaczyć w miejscach i chwili, kiedy następuje coś wyjątkowego, jak klęska żywiołowa, pożar, czy katastrofa. Pan również w takich sytuacjach się znajdował, jak choćby w czasie katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Czy właśnie nie w takim momentach Państwo pokazuje swoją siłę i sprawność? Wojewoda Dolnośląski koordynuje pracę służb w przypadku zagrożenia, które...

Czytaj więcej

Wrocław uczcił 39. Rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

Uroczystości Rocznicowe we Wrocławiu rozpoczęły się w niedzielę 25 sierpnia od złożenia kwiatów na grobach Kazimierza Kowalczyka, który postrzelony w dniu 31 sierpnia 1982 r. podczas manifestacji na obecnym Placu Solidarności, zmarł 2 września. Kwiaty złożono również na grobach Piotra Bednarza i Marii Zapart. Po złożeniu kwiatów zebrani z Cmentarza przy ulicy Grabiszyńskiej udali się...

Czytaj więcej

Będą kolejarzami – po szkole i praktykach

Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego rozpoczęli 2 września edukację. Obecni uczniowie, w przyszłości mogą pracować w PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Podczas nauki mogą mieć stypendia od zarządcy infrastruktury oraz specjalistyczne praktyki zawodowe. PLK współpracują obecnie z 42 placówkami. 2 września w kilkudziesięciu szkołach w...

Czytaj więcej

Twoja Kolej na opinie…

Ponieważ rubrykę „Twoja kolej na opinie…” wypełniają treścią autorzy z różnych środowisk i grup społecznych, a my nigdy nie będzie krępować cenzurą prezentowanych przez nich poglądów, informujemy Czytelników, że mogą one być niekiedy niezgodne z poglądami redakcji, a także sympatiami politycznymi samych Państwa. Przypominamy, że opinie można przesyłać na portal społecznościowy: https://www.facebook.com/Miroslaw.Stanislaw.Lisowski/ i email: opinie@wolnadroga.pl...

Czytaj więcej

„Nie ma i nie będzie naszej zgody na deprawowanie dzieci” – Mirosław Lisowski rozmawia z Panem Marcinem Romanowskim, Wiceministrem Sprawiedliwości

Panie Ministrze, rozmawiamy w chwili, kiedy jest bardzo duże zainteresowanie mediów, a i polityków opozycji, że tak to ujmę: szeroko rozumianą działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego proszę powiedzieć, za jaką część pracy resoru sprawiedliwości Pan odpowiada? Najważniejszym obszarem, za który odpowiadam w Ministerstwie Sprawiedliwości, to działalność Funduszu Sprawiedliwości. Środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości dają możliwość realnej...

Czytaj więcej