Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Relikwie Błogosławionego

W numerze

Relikwie Błogosławionego

Ks. Jerzy Popiełuszko, bł., ur. 23 IX 1947 r. w Okopach k. Suchowoli, zm. 19 X 1984 r. Absolwent Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w 1972 roku święcenia kapłańskie. (…)

Po 13 XII 1981 r. współorganizator Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, współpracownik podziemnej „Solidarności”, obserwator procesów politycznych; celebrans Mszy za Ojczyznę w parafii św. Stanisława Kostki, głosiciel porywających patriotycznych kazań, w których za motto przyjął słowa św. Pawła: Zło dobrem zwyciężaj. Prześladowany przez SB (…) obiekt prowadzonej przez rzecznika rządu Jerzego Urbana kampanii oszczerstw. (…)

19 X 1984 r., po odprawieniu mszy w kościele św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, podczas drogi powrotnej do Warszawy porwany w miejscowości Górsk k. Torunia przez funkcjonariuszy Wydz. I Dep. IV MSW, torturowany i wrzucony do Wisły z zapory we Włocławku. (…)

6 VI 2010 r. beatyfikowany (msza św. beatyfikacyjna na pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego (2009). (Źródło: Encyklopedia „Solidarności”)

Relikwie Patrona „Solidarności”

22 września podczas uroczystej Mszy św. do kościoła parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Człuchowie wprowadzono relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona „Solidarności”. W relikwiarzu znajduje się kropla krwi męczennika za wiarę prawdę i dobro.

Trzeba zaznaczyć, że sprowadzenie relikwii do Człuchowa, to wielka zasługa Adama Ratyńskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Linii Kolejowych w Szczecinie, któremu relikwie zostały przekazane przez kanclerza kurii białostockiej.

W uroczystości uczestniczyło 12 pocztów sztandarowych „Solidarności”, między innymi z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” Katowice; z Zakładów Linii Kolejowych: Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź; z Zakładów Przewozów Regionalnych Szczecin i Gdynia.

A także Regionalnej Sekcja Nadleśnictwa ze Szczecinka, Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” z Warszawy. Poczty sztandarowe przysłały również Zarządy Regionu NSZZ „Solidarność” ze Słupska i Zarządu Regionu „Pobrzeże” z Koszalina.

Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował członek Prezydium Wiesław Pełka, a z ramienia władz lokalnych wiceburmistrz – wójt gminy miasta Człuchowa.

Nie sposób wymienić imiennie wszystkie osoby biorące udział w uroczystości, bo praktycznie obecni byli przedstawiciele kolejowych związków zawodowych, ale również górników i leśników z całej Polski.

Spełnione marzenie

– Sprowadzenie do kościoła w Człuchowie relikwii Ks. Jerzego, to spełnienie mojego największego marzenia, a powiem, że łatwo nie było. Jednak dzięki współpracy i zaangażowania wielu osób – ludzi dobrej woli, udało się. Jestem bardzo szczęśliwy… Podjąłem się sprowadzenia relikwii ks. Jerzego, bo równo dziesięć lat temu, jako NSZZ „Solidarność”, ufundowaliśmy dla naszej świątyni piękny witraż przedstawiający ks. Jerzego Popiełuszkę i to już wówczas postanowiłem podjąć starania o sprowadzeniu do Człuchowa także relikwii Błogosławionego.

Dziś z ogromnym wzruszeniem ja, w mundurze kolejowym, w asyście leśnika i górnika, wprowadzałem w pięknym relikwiarzu kroplę krwi Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki do naszej świątyni.

Dodam, że bardzo mi pomógł w sprawie mój kolega, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. To między innym dzięki jego pomocy mogłem relikwiarz obierać wraz z przewodniczącym Zarządu Regionu z Koszalina od kanclerza kurii białostockiej – powiedział Adam Ratyński – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Linii Kolejowych w Szczecinie, a także pomysłodawca sprowadzenia relikwii i współorganizator uroczystości w Człuchowie 22 września 2019 r.

 (Notował „aw”)

Kategoria:
Człuchów01 Piotr Furtak Dziennik Bałytcki