Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum Jak minął rok?

Archiwum

Jak minął rok?

„Wolna Droga” rozmawia z Janem Majderem,

przewodniczącym Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO

Jest taka niepisana tradycja w mediach, że podsumowuje się pierwszy okres sprawowania urzędu przez polityków zazwyczaj po 100 dniach. Więc może spróbujmy podsumować to, co udało Ci się dokonać przez okres od 25 kwietnia 2018 r. mimo, że minęło trochę więcej czasu.

Niestety muszę zdecydowanie zaprotestować przeciwko porównywaniu działaczy związkowych do polityków. W mojej ocenie związek zawodowy nie był, nie jest i nie powinien być utożsamiany z polityką. To jest zupełnie inny obszar działalności publicznej. Często się przenikający z działalnością związkową, ale bywa też w częstym konflikcie. O tym nie należy zapominać, że jesteśmy przede wszystkim powołani do działania na rzecz praw i obowiązków pracowników, i przestrzegania prawa pracy, a nie politykowania.

Natomiast nie oznacza to, że odżegnuję się od rozmowy na temat tego, co udało się w ciągu ostatniego roku zrobić. I tu też małe sprostowanie nie mnie, ale nam – Sekcji Zawodowej Grupy PKP CARGO jako całości. Nie zapominajmy też o ścisłej współpracy z Krajową Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i pomocy przewodniczącego Henryka Grymela.

Jeżeli już o tym wspomniałeś, to jak wyglądają wasze relacje, myślę o obu sekcjach, jako organizacjach, bo w przeszłości różnie to bywało.

Myślę, że są bardziej niż dobre. Przede wszystkim opierają się na partnerstwie i wzajemnym szacunku, co jest dobrą podwaliną do wspólnych działań. Trzeba jednak pamiętać, że działalność Sekcji Zawodowej jest działalnością autonomiczną i funkcjonuje na własny rachunek. Podobnie ma się sprawa z działalnością Krajowej Sekcji Kolejarzy, która jest jednostką reprezentującą sprawy NSZZ „Solidarność” wszystkich spółek kolejowych i to trzeba rozumieć i szanować. Jakkolwiek dobrze się dzieje jeśli można na siebie liczyć, a tak to już jest z Henrykiem, który stara się pomagać wszystkim Sekcjom Zawodowym skupionym w KSK, w tym również CARGO.

Ok. To skupmy się teraz właśnie na CARGO. Co udało się zrobić podczas tej kadencji działalności Sekcji Zawodowej dla pracowników?

Jak to mówi klasyk: nie udało się, tylko osiągnęło ciężką pracą. Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO podejmuje szereg działań i jest aktywna na wielu płaszczyznach, takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo i organizacja pracy i wielu innych. Powiem chociażby o wynegocjowaniu przez nas podwyżki wartości bonów na posiłki, a także zmian do porozumienia z 2005 roku dotyczącego zasad współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Ale przede wszystkim należy wspomnieć tu o akcji podwyżkowej, która miała miejsce w IV kwartale 2018 roku. Były to, jeśli nie najwyższe, to jedne z najwyższych podwyżek w historii PKP CARGO. Co ważne w protokole uzgodnień zapisaliśmy rekomendacje dla Spółek z Grupy PKP CAGO by, jeśli pozwala na to ich sytuacja finansowa, wdrożyć w tych spółkach podobne podwyżki. Dziś mogę powiedzieć, że to rozwiązanie się sprawdza. Otrzymuję szereg sygnałów, że nasza działania na rzecz pracowników Grupy PKP CARGO są skuteczne i dobrze oceniane.

Jednak akcja podwyżkowa, to nie jedyna inicjatywa wynegocjowana przez Sekcję Zawodową Grupy PKP CARGO, która poprawiła sytuację finansową pracowników.

Tak, niezależnie od akcji podwyżkowej i wyższej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza w roku 2018, ze względu na dobre wyniki spółki PKP CARGO S.A. usiedliśmy do rozmów z Zarządem i wynegocjowaliśmy premię za realizację zadań dla pracowników PKP CARGO S.A., której pierwsza część została wypłacona w miesiącu listopadzie, a kolejna planowana jest na kwiecień.

Co warto podkreślić, po raz pierwszy premią tą objęci byli wszyscy pracownicy zarówno Ci wynagradzani według ZUZP, jak i tzw. „wskaźnikowcy”. Do tej pory, jeśli w Spółce była wypłacana premia za realizację zadań, otrzymywała ją tylko kadra kierownicza. W trakcie negocjacji postawiliśmy twardy warunek, że premia ma mieć charakter powszechny. Wszyscy pracujemy na realizację zadań, na dobry wynik finansowy i sukces PKP CARGO S.A.

Chciałbym podkreślić, że premia ma charakter pilotażowy, a więc będą do niej wprowadzane niezbędne korekty. W lutym odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, na którym dokonaliśmy oceny po wypłacie pierwszej części premii. Zauważamy, że warto wprowadzić pewne korekty do zasad jej wypłacania. Wsłuchujemy się tu w głos pracowników i bierzemy pod zgłaszane uwagi i propozycje.

Podsumowując, widać realne działania Sekcji Zawodowej w roku 2018, które przyniosły pozytywne skutki finansowe dla pracowników PKP CARGO. A jakie plany w tym roku?

Biorąc pod uwagę informacje płynące z Zarządu PKP CARGO dotyczące dobrej i stabilnej sytuacji firmy oraz działając na podstawie zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 roku, Sekcja Zawodowa wystąpiła w dniu 26 lutego 2019 roku do Prezesa Czesława Warsewicza o podjęcie rozmów w kwestii wzrostu wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2019 roku. Oczywiście dotyczy to pracowników wszystkich spółek z Grupy PKP CARGO S.A. Oczekujemy, iż wzrost wynagrodzeń będzie adekwatny do sytuacji ekonomicznej PKP CARGO S.A., wzrostu wydajności pracy oraz zaangażowania pracowników.

W tym kontekście chciałbym zapytać o wcześniej padające zapowiedzi dotyczące rozszerzenia obowiązywania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w PKP CARGO S.A. również na pracowników „spółek – córek”. Czy możesz powiedzieć, co dzieje się w tej kwestii i jakie są szanse na realizację tych planów?

W zdecydowanej większości spółek z Grupy PKP CARGO są już wynegocjowane zakładowe układy pracy. Układy te wzorowane są na tym, który obowiązuje w PKP CARGO S.A. W ostatnim czasie taki układ zawarły Spółki PKP CARGO SERVICE i PKP CARGOTOR. W końcowej fazie są negocjacje układu w PKP CARGO CONNECT. Chciałbym, by we wszystkich spółkach objętych działaniem Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” obowiązywały takie same, wysokie standardy prawa pracy, by dbałość o bezpieczne miejsce pracy oraz zdrowie i życie pracowników były zagwarantowane tzw. konstytucji pracowniczej, jaką są zakładowe zbiorowe układy pracy.

Z pewnością przełomowe jednak będzie to, jak potoczą się rozpoczęte właśnie rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Grupy PKP. To z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz na podstawie zgłoszonego przez nią projektu będą one prowadzone przez Związek Pracodawców Kolejowych. Od ich wyniku będzie zależało, jak wynegocjowane zapisy nowego PUZP będą przekładały się na układy pracy działające w Grupie PKP CARGO.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci powodzenia. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Przemysław Noworzyń

Kategoria: ,
Majder01