Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze Cenna i potrzebna inicjatywa w Lublinie

W numerze

Cenna i potrzebna inicjatywa w Lublinie

13 marca 2019 roku w PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład spółki w Lublinie odbyło się spotkanie pracowników oddających honorowo krew. W spotkaniu uczestniczyli: Zenon Kozendra – członek zarządu PKP CARGO S.A.; przedstawiciele PCK z Lublina – Jan Starocha oraz odpowiedzialna za krwiodawstwo Klaudia Waryszak Lubaś; Michał Biska – dyrektor Wschodniego Zakładu spółki PKP CARGO, Henryk Grymel – przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność”; Jan Majder – przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” grupy PKP CARGO S.A.; Mirosław Oleszczuk – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Otwierając spotkanie przewodniczący Mirosław Oleszczuk podkreślił, że od dłuższego czasu zwracali się do niego pracownicy oddający honorowo krew, aby przy Wschodnim Zakładzie spółki utworzyć koło HDK. Z taką inicjatywą zwrócił się do dyrektora zakładu pana Michała Biska, który podjął temat i udało się zorganizować to spotkanie.

Zabierając głos przedstawiciel PCK w Lublinie Jan Starocha wyraził wielkie zadowolenie z tej inicjatywy i na ręce dyrektora przekazał podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu klubu HDK.

Również członek zarządu PKP CARGO S.A. Zenon Kozendra podkreślił, iż zarząd spółki zawsze wspierał i wspiera takie działania. Podkreślił, że krew to taki lek, którego nie można zastąpić niczym. Pomimo wielu dziesiątek lat wysiłków naukowców nie udało się wynaleźć leku, który mógłby zastąpić ten płyn ustrojowy w naszym organizmie. Dodał, że tylko drugi człowiek może oddać swoją cząstkę innej potrzebującej osobie, gdy zachodzi taka konieczność. Wyraził poparcie dla tej cennej inicjatywy.

W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący KSK Henryk Grymel, który dodał, że jest to inicjatywa oddolna i tym bardziej godna poparcia.

Należy podkreślić, że w spotkaniu założycielskim uczestniczyło około 30 osób, a akces do tego koła zgłosiło już ponad 70 pracowników, w tym kilka kobiet.

Uczestnicy spotkania wyrazili podziękowanie dyrektorowi zakładu Michałowi Biska za wsparcie w zorganizowaniu tego założycielskiego spotkania oraz zaproszonym gościom za tak liczne przybycie, które świadczy o wsparciu z ich strony dla tej cennej inicjatywy.

Dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie przewodniczący Komisji Zakładowej Mirosław Oleszczuk wyraził nadzieję, że już podczas obchodów Lubelskiego Lipca w 2019 roku Koło HDK zorganizuje zbiórkę krwi wśród uczestników uroczystości.

Adam Dyląg

Kategoria:
krew