Portal dwutygodnika

Aktualności

Apel

Apel

 

W związku z ogłoszonymi przez PKP S.A. wyborami przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A. oraz Uchwałą Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, zwracam się z apelem do organizacji związkowych, pracowników uprawnionych do składania podpisów, kolejarzy i członków NSZZ „Solidarność”, o poparcie Barbary Miszczuki złożenie podpisu na liście poparcia jej kandydatury.

Barbara Miszczukjest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, osobą sprawdzoną i kompetentną, dla której sprawy pracownicze są zawsze najważniejsze. Swoją dotychczasową pracą związkową i doświadczeniem w reprezentowaniu pracowników w różnych gremiach związkowych udowodniła,że jest właściwym kandydatem do zasiadania w Radzie Nadzorczej PKP S.A. jako przedstawiciel pracowników.

Zgłoszenie kandydata ma nastąpić do dnia 16 marca 2020 r. W związku z tym listy z podpisami poparcia należy przesłać do biura Krajowej Sekcji Kolejarzy do dnia 2marca 2020 r. Bardzo proszę o pilne podjęcie stosownych działań, abyśmy jako NSZZ „Solidarność” mieli swojego przedstawiciela również w tym ważnym dla pracowników i naszych spółek miejscu.

 

Kategoria: ,