Portal dwutygodnika
Strona główna W numerze 1,2 mld zł unijnego wsparcia na kolejne inwestycje transportowe w Polsce

W numerze

1,2 mld zł unijnego wsparcia na kolejne inwestycje transportowe w Polsce

Środki unijne zostaną przeznaczone na modernizację i budowę 55 dworców, usprawnienie ruchu na linii kolejowej Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice oraz poprawę stanu informacji pasażerskiej na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

26 marca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z PKP S.A., PKP PLK SA oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 8 umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,2 mld zł.

– Realizacja inwestycji kolejowych: modernizacja dworców, linii kolejowych, infrastruktury obsługi podróżnych, a także budowa nowych dróg, w tym obwodnic miast, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych może przebiegać sprawniej. Jestem przekonany, że nowymi, bezpiecznymi drogami i połączeniami kolejowymi łączymy Polskę – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na największe inwestycje infrastrukturalne trafiło już 91,3 mld zł. Tym samym zagospodarowaliśmy blisko 80% funduszy w tym programie. Wartość obecnie realizowanych inwestycji kolejowych w ramach programu to ponad 21 mld zł. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację prawie 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych, np. wagonów i lokomotyw. To, że inwestycje w kolej mają sens widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów – stwierdził minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dofinansowane projekty PKP S.A.

Pięć z ośmiu podpisanych umów, to inwestycje dworcowe PKP S.A. o łącznej wartości ponad 460 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 mln zł z POIiŚ.

  1. Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na stacji Malczyce położonym przy linii 275. Wartość całkowita projektu: 122,5 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 83,8 mln zł.Projekt zakłada przebudowę 7 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.
  1. Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353 i 131. Wartość całkowita projektu: 109,3 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 73,4 mln zł. Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 11 dworców kolejowych położonych w województwie wielkopolskim (w miejscowościach: Biskupice Wielkopolskie, Kobylnica, Pierzyska, Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko, Poznań Główny (stary) i Trzemeszno) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (w miejscowościach: Janikowo, Kołodziejewo, Mogilno i Złotniki Kujawskie). Projekt będzie realizowany do 9 września 2022 r.
  1. Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Dorohusk wraz z dworcem na stacji Kraśnik położonym przy linii 68. Wartość całkowita projektu: 99 mln zł, wartość dofinansowania UE: 67,1 mln zł. Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 17 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Michalin, Józefów, Otwock, Celestynów, Pilawa, Garwolin, Łaskarzew Przystanek i Życzyn oraz w województwie lubelskim: Dęblin, Nałęczów, Sadurki, Lublin, Świdnik Miasto, Trawniki, Kanie, Chełm i Kraśnik. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.
  1. Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25. Wartość całkowita projektu: 86,2 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 59,2 mln zł. Projekt zakłada budowę i/lub przebudowę 8 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie łódzkim: Skierniewice, Płyćwia, Rogów, Koluszki, Gałkówek, Wilkoszewice, Gorzkowice i w województwie śląskim – dworzec w Częstochowie. Projekt będzie realizowany do końca 2022 r.
  1. Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka. Wartość całkowita projektu: 43,1 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 29,6 mln zł. W projekcie zaplanowana jest budowa lub przebudowa 12 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim (dworce: Ząbki, Tłuszcz, Dobczyn, Przetycz, Chrzęsne, Barchów) i podlaskim (dworce: Czyżew, Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdrody Nowe, Wasilków). Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.

Powyższe umowy o dofinansowanie projektów podpisali, Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Dofinansowane projekty PKP PLK S.A.

Dwie umowy o łącznej wartości dofinansowania unijnego wynoszącej ponad 832 mln zł zostały dziś zawarte z PKP PLK S.A. Całkowita wartość dwóch projektów spółki przekracza 1,2 mld zł. Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A.

  1. Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice. Wartość całkowita projektu: 1,003 mld zł, wartość dofinansowania z UE: 686,5 mln zł. Projekt zakłada usprawnienie prowadzenia ruchu w ciągu linii kolejowej nr 93 oraz jej dostosowanie do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez województwa małopolskie i śląskie. Inwestycja obejmuje gminy: Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Chełmek, Oświęcim, Brzeszcze, Wilamowice, Bestwina, Czechowice-Dziedzice. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r.
  1. Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych. Wartość całkowita projektu: 211,5 mln zł, wartość dofinansowania z UE: 146 mln zł. Projekt zakłada zabudowę urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 133 obiektach obsługi pasażerów zlokalizowanych na 5 liniach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Projekt będzie realizowany do końca 2022 r.

(PKP PLK)

Kategoria:
Unia