"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 26 wrzesienia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Soleil, soleil…
Mais je veux déjà, chanter pour toi, oh soleil, soleil, soleil, soleil, soleill, soleil…(„ale ja chcę już teraz śpiewać dla ciebie, och, słońce, słońce, słońce, słońce, słońce, słońce…”) śpiewała przed laty Nana Mouskouri. Dzięki słońcu żyjemy, słońce daje nam zdrowie… ale próby naśladowania natury mogą być niebezpieczne. Dlatego, na podstawie przedłożenia Prezydenta, Parlament przyjął ustawę z 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, określającą zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium oraz szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

Celem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.
Ustawa definiuje solarium jako urządzenie elektryczne wyposażone w lampy UV, wykorzystywane do naświetlania skóry w celu wywołania opalenizny (hiperpigmentacji).
Korzystanie z solariów sprzyja zachorowaniu na nowotwór skóry; nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Skóra osób młodych nie jest jeszcze w pełni dojrzała, co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na jej choroby nowotworowe a ryzyko zachorowania na czerniaka osób, które kiedykolwiek poddały się sztucznemu opalaniu, jest o 20% wyższe niż wśród pozostałych...
Już kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30 roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75%.
Ustawa zobowiązuje organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium. Oznacza to m.in. upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium wśród różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, leczenie osób uzależnionych od solarium oraz profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.
Ustawa zabrania reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych, na plakatach, w tym wielkoformatowych i w środkach usług informatycznych.
Reklama oznacza tu rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solariów, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w tym zakresie oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami.
Promocją jest publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata.
Zabrania się udostępniania solarium małoletnim (małoletni to osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.
Podmioty świadczące usługi będą obowiązane umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelną i widoczną informację: Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium). Muszą również udostępnić informację o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium o treści ustalonej przez ministra zdrowia, mającego na względzie czytelność dla adresatów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości korzystania z solariów.
Za brak wspomnianych informacji, ich niezgodność z wzorcem ustalonym przez ministra oraz za udostępnienie solarium małoletniemu przedsiębiorca prowadzący solarium zapłacić może karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 50.000 zł. „Słoneczne patrole” Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą kontrolować świadczenie omawianych usług.
Omawiana ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Niektórzy pytają, czy parlament powinien uchwalać takie przepisy, jak ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Przecież każdy wie lub może się dowiedzieć bez trudu, jakie konsekwencje wiążą się z korzystaniem z solarium. Współcześnie jednak uważa się, że warto inwestować nawet w przekazywanie informacji oczywistych, jeśli tylko może się to przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków. Charakterystycznym przykładem tego podejścia jest umieszczanie na jednorazowych kubkach do kawy ostrzeżenia, że gorącym napojem można się oparzyć.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.