"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr
 
Zakończenie sporu pomiędzy PKP Utrzymanie a TK Telekom
Porozumieniem zakończyły się spory dotyczące spraw majątkowych i wzajemnych rozliczeń wynikające z wadliwego wydzielenia majątku spółki PKP Utrzymanie ze spółki TK Telekom podczas procesu prywatyzacji TK Telekom.

Przypomnijmy, w roku 2014, ówczesne władze grupy PKP S.A. przeprowadziły proces prywatyzacji spółki TK Telekom. Na etapie przygotowań do sprzedaży, ze spółki TK Telekom wydzielono dwa oddzielne podmioty, które nie podlegały prywatyzacji. Były to spółki PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Obu spółkom przypisano część majątku spółki TK Telekom.
Podział nastąpił według tzw. Planu Podziału, który zawierał wiele błędów.
Majątek wydzielony z TK Telekom (TKT) i przypisany nowo powstałej spółce PKP Utrzymanie (PKPU), w niektórych obszarach odbiegał od ustalonych z nabywcą zasad wydzielenia majątku. Sporne było prawo własności części infrastruktury teletechnicznej i tak: po stronie PKPU znalazł się majątek, który powinien być przypisany do TKT (światłowody), a po stronie TKT znalazła się część majątku przynależącego według zamierzeń do PKPU (głównie linie miedziane). Oprócz wzajemnych roszczeń majątkowych, powstały też roszczenia wynikające z użytkowania majątku.
Oddzielnym obszarem spornym stały się stawki wzajemnej dzierżawy poszczególnych fragmentów infrastruktury teletechnicznej i łączy. PKPU użytkuje kanalizację kablową należącą do TKT, a TKT użytkuje łącza miedziane należące do PKPU. Przyczyna sporu tkwiła w wadliwie skonstruowanych stawkach dzierżawy. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu prywatyzacji TKT w 2014 roku, ustaliły poziom cen dzierżawy elementów infrastruktury poniżej ówczesnych cen rynkowych.
Strony sporu złożyły w sądach pozwy dotyczących poszczególnych roszczeń, a Netia dodatkowo wytoczyła spółce PKP S.A. sprawę o odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy prywatyzacyjnej. Równolegle strony prowadziły negocjacje zmierzające do polubownego zakończenia kwestii spornych.
W wyniku szeregu rozmów, w oparciu o ekspertyzy finansowe i prawne, strony doszły do porozumienia. W dniu 19 stycznia 2017 roku negocjatorzy obu stron podpisali porozumienie, które zgodnie z obowiązującym prawem, musiało uzyskać zgody organów korporacyjnych.
W przypadku spółki skarbu państwa stosowne zgody w dniu 14 czerwca 2017 roku wydał Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Dlatego w dniu 19 czerwca, prezesi Zarządów PKP Utrzymanie – Mirosław Gilarski i TK Telekom – Bogusław Kowalski zakończyli spory pomiędzy obiema spółkami. Pięć miesięcy po podpisaniu porozumienia, wszystkie warunki ugody zostały zrealizowane, a porozumienie skutecznie zawarte.
PKP Utrzymanie uzyskuje jednoznaczne uregulowanie kwestii własnościowych, co przekłada się na stabilność ekonomiczną w obszarze kosztów. Urealnione zostały również stawki dzierżawy elementów infrastruktury teletechnicznej i łączy.
Obydwie kwestie pozwolą spółce na konstruowanie stabilnych ofert handlowych i dalszy rozwój w obszarze łączności kablowej. Natomiast dla Netii, właściciela TK Telekom, porozumienie to ostatecznie wyjaśnia wszelkie sprawy sporne z Grupą PKP umożliwiając dalsze kontynuowanie współpracy.
(PKP Utrzymanie)
fot. PKPU


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.