"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr
 
Wrażliwość społeczna, aktywność i wsparcie – działania Fundacji Grupy PKP
Promowanie historii i tradycji polskiego kolejnictwa, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy aktywizacji osób starszych, wspieranie edukacji z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych – to tylko część projektów realizowanych przez Fundację Grupy PKP. Przez niewiele ponad 3 lata z jej pomocy skorzystały już tysiące beneficjentów.

Łączymy pokolenia
   Fundację Grupy PKP tworzy zaledwie kilku pracowników i kilkunastu wolontariuszy. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu udało się uruchomić szereg projektów dotyczących różnorodnych dziedzin i grup społecznych. Oczywiście działania Fundacji koncentrują się na kolei: jej byłych oraz przyszłych pracownikach. Dzięki podejmowanym akcjom Grupa PKP przypomina, czym jest służba i etos kolejarza oraz przywraca szacunek do kolejarskiego munduru. Robi to między innymi poprzez zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju zawodowego szkolnictwa kolejowego.
Po latach regresu konieczne jest przywracanie, jak największej liczby kierunków, dzięki którym kolej pozyska wykwalifikowane kadry. Dlatego właśnie Fundacja zamierza uruchomić programy stypendialne dla uczniów szkół średnich za najlepsze wyniki w nauce. Ponadto młodzież z ubogich rodzin kolejarskich będzie mogła się ubiegać o stypendia socjalne.
   Nie da się budować nowoczesnej kolei bez odniesień do historii. Fundacja zaangażowała się m.in. w takie działania, jak wsparcie odbudowy części pomnika nagrobnego Mogiły Kolejarzy z Gozdowa czy organizacja pomocy dla Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała - najdłuższej czynnej linii wąskotorowej w Polsce.
   Jednym z najważniejszych projektów Fundacji jest: „Nowoczesny Senior - nauka i integracja”. Został on zrealizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014 – 2020. Składał się z dwóch części: edukacyjnej, w ramach której odbywały się m.in. zajęcia z obsługi komputera i portali społecznościowych, prowadzenia bloga, warsztaty literackie, oraz integracyjnej, zawierającej zajęcia ruchowe, taneczne, a także gry i zabawy.
Celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i pomoc w aktywnym włączeniu się w życie społeczne. Jednocześnie, dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, była to forma budowania mostu pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem.
   - Przez kilka ostatnich lat mieliśmy do czynienia z negatywnym trendem polegającym na spychaniu kolejowego dziedzictwa na margines. Obecnie Grupa PKP przywraca szacunek do tradycji, w tym przede wszystkim do ludzi, którzy przez lata z ogromnym zaangażowaniem tworzyli i rozwijali polską kolej. Dzięki działaniom naszej Fundacji możemy nie tylko im podziękować, ale także czerpać z ich bezcennych doświadczeń – mówi Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.

Przeciwdziałamy wykluczeniu

   Działania Fundacji Grupy PKP, to także odpowiedź na potrzebę wsparcia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Realizowany właśnie projekt „Widzialni. Pełnosprawni” opiera się na kompleksowym podejściu do problematyki ich aktywizacji. W ramach tego przedsięwzięcia będą prowadzone m.in. szkolenia dla pracodawców, wolontariuszy i osób z niepełnosprawnością.
W przyszłości będą one mogły znaleźć pracę w spółkach Grupy PKP. Celem projektu jest również edukacja - propagowanie życzliwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
   Fundacja pomaga także ośrodkowi w Łącku, do którego na turnusy rehabilitacyjne przyjeżdżają niepełnosprawne dzieci z ubogich rodzin kolejarskich i domów pomocy społecznej. Rokrocznie
w czasie wakacji odpoczywa tam około stu dzieci. Większość życia spędzają one w szpitalach, dlatego właśnie tak ważne jest umożliwienie im spędzenia czasu na łonie natury i zmiany klimatu.
Pomimo przeprowadzonych już, częściowych prac remontowych, stan techniczny przez lata niszczejącego ośrodka, pozostawia nadal sporo do życzenia. Dlatego właśnie Fundacja aktywizuje pracowników Grupy PKP do pomocy przy pracach naprawczych. Dzięki pomocy darczyńców zbierane są potrzebne środki i materiały.

Bezpieczeństwo jednym z priorytetów
   Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zarówno w podróży, jak i na terenach kolejowych, to jedno z najważniejszych zadań spółek Grupy PKP. Fundacja postanowiła wesprzeć ten proces, przeprowadzając akcję edukacyjną skierowaną do najmłodszych. Planowane są zajęcia z podstaw programowania ruchu kolejowego, z naciskiem na przejazdy kolejowo-drogowe, prowadzone w sposób ciekawy i przystępny, pozwalający łączyć naukę z zabawą.
Doświadczeni wolontariusze, zarówno pracownicy, jak i emeryci kolejowi, będą tłumaczyć m.in. zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zaplanowano wykorzystanie interaktywnych makiet, na których znajdą się: linie kolejowe, przejazdy i przejścia dla pieszych oraz dworce. Dzięki temu można będzie tworzyć różne scenariusze sterowania ruchem kolejowym.
- Doświadczenie pokazuje, że zasad bezpieczeństwa - oczywiście nie tylko na terenach kolejowych - należy uczyć się już od najmłodszych lat. Dzieci są chłonne wiedzy, a najłatwiej uczą się wtedy, gdy są aktywne. Stąd pomysł zastosowania makiet, rozwijających umiejętność planowania, przewidywania, a w konsekwencji, w przyszłości, unikania i przeciwdziałania niebezpiecznym sytuacjom – mówi Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.
Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia tego projektu. Fundacja planuje przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem makiet, między innymi na wybranych dworcach kolejowych.
   Od 2005 roku działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK). Spółka realizuje kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd…”, której celem jest podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania należytej ostrożności na przejazdach oraz kształtowanie i utrwalanie postaw pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa.
Fundacja także włączyła się w ten proces i wraz z PKP PLK bierze udział w pracach grup roboczych UIC (Międzynarodowego Związku Kolei) i Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union). Celem dotychczasowych spotkań była m.in. wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym i identyfikacja zagrożeń, wynikających z nieprawidłowego zachowania się na przejazdach.

Fundacja Grupy PKP powstała w 2013 roku. Spółki Grupy systematycznie przeznaczają część wypracowanego dochodu na cele społeczne. Stanowi to istotne wsparcie dla realizacji celów Fundacji. Niemniej ważne jest także wsparcie innych darczyńców, których sercu bliskie są jej inicjatywy.
Szczegóły o działaniach Fundacji Grupy PKP można znaleźć na stronie internetowej: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/
(PKP S.A.)
fot. PKP SA  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.