"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Aby praca była bezpieczna…
   Staraniem dyrektora Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu, Zbigniewa Gzika, 28 marca w Sali Sesyjnej na Dworcu Wrocław Główny, został zorganizowany „Dzień Bezpieczeństwa”, podczas którego przedstawiciele firm produkujących sprzęt służący do wykonywania bezpiecznej pracy w różnych warunkach, zaprezentowali swoje wyroby, demonstrowali sposób użytkowania tych wyrobów, a także dokonano praktycznej prezentacji sposobu udzielania pierwszej podstawowej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.
   Licznie przybyłych uczestników reprezentujących poszczególne służby kolejowe, w tym również przedstawicieli DOLKOM-u i Kolei Dolnośląskich, witał i wprowadził w temat spotkania jego organizator, Zbigniew Gzik oraz Artur Podwysocki z firmy ITURRI Poland.
Obaj przypomnieli, jak ważną sprawą jest bezpieczne wykonywanie robót w różnych warunkach, również na kolei.
   Po nich przedstawiciel firmy Ejendals AB, Andrzej Wieder, omówił nowe technologie i rozwiązania zakresu ochrony rąk i stóp tworzone z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pracownika.
Andrzej Wieder zaprezentował szeroką gamę rękawic firmy TEGERA, które powstały dzięki wieloletnim doświadczeniom i ciągłym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań zabezpieczających przed urazami. Niechronione dłonie narażone są na wiele niebezpieczeństw, m.in. na rany cięte czy urazy mechaniczne. Również wysokie i niskie temperatury stanowią zagrożenie. Podobnie praca z chemikaliami bez odpowiednich rękawic ochronnych może wywołać egzemę, raka oraz inne uszkodzenia organów wewnętrznych, a także oparzenia w przypadku pracy z substancjami żrącymi.
Aby rękawice mogły spełniać swoją rolę muszą być odporne na przecięcia, przekłucia, ścieranie, rozdarcia, przenikanie olejów, substancji chemicznych, zimna i ciepła.
Wśród szerokiej gamy produktów, zostały zaprezentowane rękawice zapobiegające zmiażdżeniom, ranom ciętym, urazom wibracyjnym, rękawice robocze ogólnego stosowania, do wykonywania prac precyzyjnych, do wykonywania prac ciężkich, rękawice z ochroną nadgarstka i antywstrząsowe, oraz rękawice termiczne chroniące przed zimnem i wysoką temperaturą, rękawice odporne na związki chemiczne oraz rękawice jednorazowe. Zaprezentowano również zarękawek, chroniący przed przecięciem.
Zaprezentowane też zostały rękawice ESD stosowane do rozpraszania ładunków elektrycznych podczas prac z substancjami łatwopalnymi, a także chroniące czułe urządzenia elektroniczne przed ich uszkodzeniem podczas prac montażowych.
W sumie firma TEGERA produkuje ponad dwieście rodzajów rękawic, często bardzo innowacyjnych i wykonanych z różnych materiałów.
   Kolejnym punktem spotkania była prezentacja, pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, podczas której Tomasz Redziński, kierownik sprzedaży na Polskę i Kraje Batyckie, firmy Du Pont Protekcion Solutions, zaprezentował różne rodzaje odzieży ochronnej o intensywnej widzialności przeznaczonej do krótkotrwałego użytku i jej przewagę nad odzieżą wielorazowego użytku.
- Odzież ochronna, rękawice i obuwie, jak mówił Tomasz Redziński, są to środki ochrony indywidualnej, a w prawodawstwie Unii Europejskiej wyróżnia się dwa obszary uregulowań w zakresie środków ochrony indywidualnej, z których wynika, że to producent środków ochrony indywidualnej lub jego autoryzowany przedstawiciel są odpowiedzialni za zgodność wyrobów wprowadzanych na rynek UE z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie, co ma być poświadczone umieszczeniem znaku CE na wyrobie.
Producenci wytwarzają odzież, która ma chronić przed czynnikami gorącymi i płomieniem, chroniąca podczas spawania, posiada właściwości elektrostatyczne, do prac pod napięciem, chroniącą przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Odzież chroniącą przed ciekłymi chemikaliami i ostrzegawczą o intensywnej działalności oraz odzież chroniącą przed deszczem i zimnem.
Wśród wielu wzorów i odzieży zaprezentowany również został kombinezon o intensywnej widzialności, który, co ważne, nie blaknie podczas użytkowania. Pracownicy w obliczu niebezpieczeństwa potrzebują odzieży ochronnej, która zapewni im dobrą widoczność w każdych warunkach.
Ten wymóg spełnia właśnie zaprezentowany kombinezon, ponieważ łączy on potwierdzoną ochronę przeciwchemiczną, biologiczną i antystatyczną z najwyższą klasą widzialności. Kombinezon Tyvek 500 HV, bo taka jest jego oficjalna nazwa, zapewnia potwierdzoną ochronę, trwałość i komfort, i przeznaczony jest do pracy w niebezpiecznym otoczeniu, w ciemnościach, przy słabym oświetleniu i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Barwa pomarańczowa fluorescencyjna wraz z taśmami odblaskowymi w kolorze srebrnoszarym sprawiają, że kombinezon jest dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Cechą charakterystyczną kombinezonu są elastyczne mankiety rękawów, duży klin w kroku i elastyczne mankiety nogawek.
Zaprezentowano również różne rodzaje obuwia używanego do prac wykonywanych w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, a także wkładki wyposażone w strefy podwójnej amortyzacji wstrząsów. Schorzenia stóp często rozwijają się powoli, a ryzyko wystąpienia problemów rośnie z wiekiem. Najlepszym sposobem zapobiegania problemom i urazom jest noszenie obuwia o odpowiednim wymiarze, ale w niektórych przypadkach do butów należy dobrać indywidualnie testowane wkładki. W tym celu należy wykonać na odpowiednim urządzeniu skan stóp, co pozwala na szybką i łatwą analizę kształtu stopy.
   Kolejnym prelegentem był Wojciech Kurowski - instruktor pierwszej pomocy z firmy ITURRI Poland sp. z o.o., który mówił o udzielaniu pierwszej pomocy podstawowej dla osób dorosłych w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, która obejmuje ogół czynności ratunkowych prowadzonych przez świadków zdarzenia przed przybyciem fachowej pomocy.
Jest ona udzielana w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw. Warto przy tym pamiętać, że polskie prawo (art. 162 Kodeksu Karnego) obliguje do udzielenia pierwszej pomocy pod warunkiem, że jej udzielenie nie spowoduje zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Świadkom uchylającym się od tego obowiązku mogą grozić sankcje prawne w postaci pozbawienia wolności nawet do trzech lat.
Po części teoretycznej, odbył się praktyczny pokaz udzielania pierwszej pomocy. Przy tej okazji były również udzielane porady eksperckie.
   Kolejnym prelegentem był Jan Lipiarski z firmy Wertykal, który zaprezentował sprzęt zapewniający bezpieczną pracę na wysokości.
Firma Wer­ty­kal już od 2006 roku stosując najnowocześniejsze technologie, zaj­muje się sze­roko rozu­mia­nym alpi­ni­zmem prze­my­sło­wym oraz dzia­łal­nością na pro­wa­dze­niu szko­leń z zakresu bezpiecz­nej pracy na wyso­ko­ści, sprze­daży i prze­glądach sprzętu ochrony indy­wi­du­al­nej oraz projek­to­wa­niu i mon­tażu sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji.
Oferta Wertykalu umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści, skie­ro­wana jest zarówno do firm, jak i osób indy­wi­du­al­nych na tere­nie całej Pol­ski.
   Po części teoretycznej uczestnicy spotkania przenieśli się na peron 6 Wrocławia Głównego, gdzie odbył się praktyczny pokaz bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej na sygnalizatorze.
   Pokaz na peronie kończył „Dzień Bezpieczeństwa”, który jednym uczestnikom spotkania uzmysłowił, jak duże zmiany zaszły w systemie bezpiecznej pracy, natomiast drugim pokazał, że mimo istotnych zmian na lepsze, w tej dziedzinie pozostało jeszcze wiele do zrobienia, tak aby praca była coraz bardziej bezpieczna.
W sumie organizatorom należą się słowa uznania, bo nigdy nie jest za wiele mówienia i robienia w jakże ważnej dziedzinie - zapewnienia bezpiecznej pracy.
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.