"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Zintegrowane planowanie
   Efektywne rozlokowanie kluczowych zasobów „osobowych” i „taborowych” jest jedną z najważniejszych operacji kolejowych. Dawniej w tym celu używano papieru, ołówka czy też tablic magnetycznych.
Ich miejsce zajęły kolejno programy komputerowe, dostosowane do poszczególnych procesów biznesowych. Te następnie doprowadziły do powstania spójnego środowiska składającego się z wielu osobnych rozwiązań. Wszystkie te równoległe systemy musiały być precyzyjnie ze sobą połączone za pośrednictwem dedykowanych interfejsów.
Jednakże nadmierna ilość przetwarzanych danych niesie ze sobą niebezpieczeństwo ich niespójności oraz bardzo często konieczności wprowadzania tych samych danych w kilku miejscach. W dodatku, każdy z systemów musi być prowadzony i zarządzany oddzielnie.
   Od ostatnich kilku lat rynek IT dąży do ustandaryzowania oferowanych produktów. Oznacza to dążenie producentów oprogramowania do oferowania  kompleksowych rozwiązań obsługujących ciąg procesów biznesowych w jednym systemie. Dzięki temu możliwe jest zredukowanie ilości odrębnych aplikacji w spółce, mnogości interfejsów wymiany danych pomiędzy nimi, a tym samym realne obniżenie kosztów utrzymania i obsługi systemów IT.
   Niezbędne przy współczesnym zarządzaniu szeroko rozumianymi procesami biznesowymi przewoźnika kolejowego staje się wdrożenie jednolitego systemu planowania posiadanych zasobów. Przykładem takiego narzędzia jest system IVU.rail.
Proponowane oprogramowanie zapewnia spójne rozwiązanie, które w całości pokrywa procesy planowania i dyspozycji zasobów. Począwszy od planowania rozkładu, operacyjnego przygotowania planów pracy pojazdów i służb, do codziennej dyspozycji taboru i maszynistów, konduktorów i dyżurnych ruchu.
Po raz pierwszy, wszystkie procesy planowania, dyspozycji i rozliczenia czasu pracy zostały włączone w jeden spójny system, korzystający z jednej bazy danych – technicznie, czasowo i przestrzennie.
   We współpracy z wiodącymi spółkami kolejowymi, IVU.Rail jest stale aktualizowany i dostosowywany do postępu technologicznego. Dodatkowe elementy optymalizacyjne, oparte na wyrafinowanych algorytmach matematycznych, zostały opracowane przez niezależny instytut matematyki stosowanej (ZUSE Institute).
W tym samym czasie, biorąc pod uwagę zasady i parametry występujące przy ręcznym planowaniu, osiągają one wyniki, które mogą być bezpośrednio użyte do działań operacyjnych. Oznacza to, że czas przetwarzania planów do realizacji nowego rozkładu jazdy może być znacznie skrócony, a zasoby potrzebne do ich wykonania są dobrane w jak najefektywniejszy sposób.

Wybrane korzyści płynące z wdrożenia systemu IVU.Rail
 • Automatyzacja procesów planistycznych - możliwość automatycznego przygotowania optymalnego harmonogramu służb i/lub obiegów umożliwia wykorzystanie czasu planistów na potrzeby planowania i przeanalizowania wielu nowych wariantów (np. przygotowanie wariantów dla różnych ilości taboru, który może być zakupiony, różnych wariantów w zależności od ilości personelu w danej lokalizacji.
 • Jeden system dla zarządzania posiadanymi zasobami - integracja wszystkich procesów planistycznych i dyspozycyjnych dla pojazdów oraz ludzi, przekłada się na znacznie lepszą kontrolę poprawności działania procesów wewnętrznych oraz optymalizację kosztów operacyjnych;
 • Możliwość analizy wielu wariantów planistycznych pozwala na wybór optymalnego w danej sytuacji (np. awarii danej linii);
 • Możliwość przygotowywania (wraz z analizą zasobów) wielu symulacji przewozów (np. wariant z dodatkowym taborem, na lata przyszłe, ze zwiększenia pracy przewozowej, ilości linii itp.). Dzięki temu można przygotowywać wiele scenariuszy kosztów na potrzeby negocjacji umowy długoterminowej z organizatorem transportu;
 • Dzięki nowoczesnym modelom planistycznym i rozbudowanej, wielopoziomowej optymalizacji wspartej zaawansowanym aparatem matematycznym IVU.Rail pozwala zaoszczędzić zasoby na poziomie od 6% do ponad 8%;
 • Aktualny rozkład jazdy (dzięki automatycznemu interfejsowi do Zarządcy Infrastruktury) system pozwala na kontrole kosztów. Umożliwia realizację planowego rozkładu jazdy bez ryzyka naliczania ewentualnych kar oraz wspiera utrzymanie wysokiego poziomu punktualności pociągów co jest szczególnie ważne dla pasażerów;
 • Automatyczna kontrola wszystkich „miękkich” i „twardych” ograniczeń, które wskaże Zarząd Przewoźnika (w tym także przestrzegania wszystkich wymagań prawa pracy, specyficznych układów zbiorowych, przepisów wewnętrznych, rozporządzeń itp.) wspomaga pracę operatorów i zabezpiecza przed popełnieniem błędów;
 • Dzięki możliwości odwzorowania w modułach optymalizacyjnych „dobrych” nawyków planistów i dyspozytorów, niepisanych praktyk, zwyczajów itp. zachowuje się w spółce wiedzę i doświadczenie zatrudnionych specjalistów. Jest to wiedza bezcenna dla Przewoźnika. Wartość płynąca z umiejętności jej sprawnego odwzorowania i wykorzystania tej wiedzy w codziennej pracy z Systemem jest w każdym ze zrealizowanych ponad 500 wdrożeń IVU Rail jest szczególnie podkreślana;
 • Przejrzystość tworzenia grafików skutkuje większą akceptacją zmian przez personel – wzrost morale załogi oraz ułatwia negocjacje ze związkami zawodowymi nowych układów zbiorowych (dzięki dostarczeniu niezbędnych danych/argumentów do dyskusji);
 • Bieżący wgląd do wykorzystania wszystkich zasobów w firmie oraz możliwość szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach wyjątkowych, awaryjnych, a także zdarzeniach losowych pozwala na szybkie zareagowanie z uwzględnieniem optymalnych środków wraz z jednoczesnym, natychmiastowym poinformowaniem pasażerów o wdrożonym rozwiązaniu;
 • Portal Pracowniczy – możliwość udostępnienia pracownikom wybranych danych pozwala na usprawnienie komunikacji i wpływa na wzrost efektywnego czasu pracy;
 • Bieżąca komunikacja pracowników z planistami i dyspozytorami usprawnia pracę, pozwala także na szybkie zgłaszanie usterek i awarii taboru oraz na zdalną wymianę dokumentów – np. na przesłanie opisu zmian szlakowych na profil maszynisty (do którego ma on dostęp z urządzenia mobilnego);
 • Zobiektywizowanie procesu planowania (urlopy, nagłe zmiany itp.) redukuje ilość konfliktów wśród załogi oraz stwarza przyjazną atmosferę w przedsiębiorstwie;
 • Centralna wspólna baza danych Oracle systemu IVU zabezpieczona klastrem zapewnia bezpieczną wymianę on-line wszystkich danych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Operatora (rozkładów jazdy, służb, obiegów, harmonogramów, grafików, urlopów, statystyk, raportów). Przekłada się to na uporządkowanie pracy wszystkich osób i eliminuje jej zbędny nakład. Maszyniści, dyspozytorzy, wszyscy pracownicy na bieżąco korzystają z efektów pracy innych pracowników zaangażowanych w dany proces i lepiej identyfikują się z przedsiębiorstwem;
 • Standardy – łatwość integracji z obecnie posiadanymi systemami - rozwijane stale od 35 lat oprogramowanie światowej klasy wyposażone w dziesiątki otwartych interfejsów do innych systemów co wpływa na szybkość samego procesu wdrożenia oraz zapewnia bezpieczeństwo takiej inwestycji.

   Reasumując, system IVU. Rail swoim zasięgiem pokrywa wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego, pozwala na zintegrowanie rozwiązań pojedynczego produktu: począwszy od planowania i dyspozycji poprzez zarządzanie operacyjne, do systemów biletowych i informacji pasażerskiej, jak również rozliczanie umów transportowych.
Systemy IVU planują trasy, rozlokowują pojazdy, zapewniają pasażerom informację, zapewniają transfer łączności, dyspozycję maszynistów, monitorowanie floty, łączenie danych i wzrost efektywności.
Dlatego zrozumiałym jest, że z systemu IVU.Rail korzysta wielu przewoźników, m.in. włoskie Trenitalia, Szwajcarskie Kolei Federalne SBB, czy Państwowe Koleje Węgierskie MÁV, którego Szef Operacyjny – Ferenc Márton, tak podsumował zalety tego systemu: „Z IVU.rail zdołaliśmy scentralizować planowanie personelu i rozlokowanie pojazdów na terenie całych Węgier. Integracja aktualnych danych pochodzących z systemu lokalizacji pojazdów pomógł naszym dyspozytorom w szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia odchyleń w planowaniu i zredukowaniu ich wpływu na kolejne trasy.”
(mw)


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.