"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech
 
Udostępnianie infrastruktury
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia br. pod pozycją 755 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie, wchodzące w życie w większej części z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zastępuje rozporządzenie z 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, które utraciło moc 30 grudnia ub. roku w konsekwencji wejścia w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (z 16 listopada 2016 r.). Przez ponad trzy miesiące w systemie prawnym była w tym miejscu luka, którą teraz zapełniono.

   Podstawą wydania rozporządzenia z 7 kwietnia br. jest art. 35 ustawy o transporcie kolejowym. Ta rozbudowana delegacja nakazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu ustalenie w rozporządzeniu m.in. takich kwestii, jak tryby składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej oraz wprowadzania zmian do rozkładu jazdy pociągów; zakresy analiz zdolności przepustowej i planów jej powiększenia; warunki korzystania przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej; sposoby: kwalifikacji opóźnień pociągów, podwyższania opłaty podstawowej i udzielania w niej ulg oraz opracowania regulaminu sieci a także zakres informacji w nim zawieranych.
   Rozporządzenie powinno uwzględniać m.in. następujące wytyczne ustawowe: konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów, w szczególności w zakresie regulaminu sieci, zróżnicowanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej, potrzebę jak najlepszego wykorzystania istniejącej zdolności przepustowej i prowadzenia prac utrzymaniowych skutkujących ograniczeniem zdolności przepustowej; czas niezbędny na opracowanie rozkładu jazdy pociągów; konieczność szczególnego traktowania tras pociągów międzynarodowych na etapie przydzielania zdolności przepustowej; szczególny charakter pociągów pasażerskich, w tym świadczących usługę publiczną; konieczność podjęcia działań naprawczych w przypadku drogi kolejowej o niewystarczającej zdolności przepustowej; potrzebę weryfikacji przez zarządcę uprawnień przewoźnika kolejowego do wykonywania przewozów; potrzebę ustalenia strony, która
ma ponieść konsekwencje opóźnień pociągu.
   W rozporządzeniu wprowadzono kilka interesujących definicji. Na przykład cyklicznym rozkładem jazdy jest rozkład grupy pociągów na całości lub części trasy, w ramach którego co najmniej 4 pociągi w trakcie doby z większości stacji odjeżdżają o godzinach ze stałą końcówką minutową, odstęp między danym pociągiem a poprzednim lub następnym kursującym w cyklu nie przekracza 4 godzin a parametry techniczne pociągów pozwalają na opracowanie rozkładu jazdy o zbliżonym czasie przejazdu.
   Ustalono również, że modyfikacją przydzielonej zdolności przepustowej jest zmiana tej zdolności, w wyniku której aplikant zakłada przynajmniej częściowe jej wykorzystanie - inna niż zmiana terminu kursowania.
   Pojawia się też pojęcie trasy wielosieciowej rozumianej jako trasa przebiegająca przez więcej niż jedną sieć kolejową, niewykraczająca poza granice RP. Przypomnę, że – zgodnie z definicją zawartą w samej ustawie - sieć kolejowa to układ połączonych ze sobą dróg kolejowych, zarządzany przez zarządcę infrastruktury.
   Rozporządzenie składa się z 29 paragrafów, podzielonych na kilka rozdziałów. Jest rozdział poświęcony ogólnym zasadom przydzielania zdolności przepustowej, rozdział dotyczący przydzielania tej zdolności w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów i kolejne rozdziały, odnoszące się do rozkładów: indywidualnego i uproszczonego.
Kolejne części rozporządzenia regulują problematykę zmian rozkładów, analizowania i powiększania zdolności przepustowej, ogólnych warunków korzystania z infrastruktury kolejowej, opóźnień pociągów i opłat. Rozporządzenie odnosi się również do tzw. umów ramowych i regulaminów sieci.
   Nie da się, w jednym krótkim tekście, w formacie przewidzianym dla „Kolei na prawo”, szczegółowo odnieść do bogatej problematyki rozporządzenia MIB z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. W miarę potrzeb będziemy do tych spraw wracać.
Teraz pozostaje mi tylko, w związku z nadchodzącym Świętem Konstytucji 3 Maja, życzyć i Szanownym Czytelnikom, i sobie, byśmy mogli zawsze być dumni z faktu, iż jesteśmy obywatelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Piotr Świątecki

fot. wikipedia  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.