"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 22 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr
 
Udostępnianie infrastruktury
W Dzienniku Ustaw z 10 kwietnia br. pod pozycją 755 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie, wchodzące w życie w większej części z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zastępuje rozporządzenie z 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, które utraciło moc 30 grudnia ub. roku w konsekwencji wejścia w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (z 16 listopada 2016 r.). Przez ponad trzy miesiące w systemie prawnym była w tym miejscu luka, którą teraz zapełniono.

   Podstawą wydania rozporządzenia z 7 kwietnia br. jest art. 35 ustawy o transporcie kolejowym. Ta rozbudowana delegacja nakazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu ustalenie w rozporządzeniu m.in. takich kwestii, jak tryby składania i rozpatrywania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej oraz wprowadzania zmian do rozkładu jazdy pociągów; zakresy analiz zdolności przepustowej i planów jej powiększenia; warunki korzystania przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej; sposoby: kwalifikacji opóźnień pociągów, podwyższania opłaty podstawowej i udzielania w niej ulg oraz opracowania regulaminu sieci a także zakres informacji w nim zawieranych.
   Rozporządzenie powinno uwzględniać m.in. następujące wytyczne ustawowe: konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów, w szczególności w zakresie regulaminu sieci, zróżnicowanie wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej, potrzebę jak najlepszego wykorzystania istniejącej zdolności przepustowej i prowadzenia prac utrzymaniowych skutkujących ograniczeniem zdolności przepustowej; czas niezbędny na opracowanie rozkładu jazdy pociągów; konieczność szczególnego traktowania tras pociągów międzynarodowych na etapie przydzielania zdolności przepustowej; szczególny charakter pociągów pasażerskich, w tym świadczących usługę publiczną; konieczność podjęcia działań naprawczych w przypadku drogi kolejowej o niewystarczającej zdolności przepustowej; potrzebę weryfikacji przez zarządcę uprawnień przewoźnika kolejowego do wykonywania przewozów; potrzebę ustalenia strony, która
ma ponieść konsekwencje opóźnień pociągu.
   W rozporządzeniu wprowadzono kilka interesujących definicji. Na przykład cyklicznym rozkładem jazdy jest rozkład grupy pociągów na całości lub części trasy, w ramach którego co najmniej 4 pociągi w trakcie doby z większości stacji odjeżdżają o godzinach ze stałą końcówką minutową, odstęp między danym pociągiem a poprzednim lub następnym kursującym w cyklu nie przekracza 4 godzin a parametry techniczne pociągów pozwalają na opracowanie rozkładu jazdy o zbliżonym czasie przejazdu.
   Ustalono również, że modyfikacją przydzielonej zdolności przepustowej jest zmiana tej zdolności, w wyniku której aplikant zakłada przynajmniej częściowe jej wykorzystanie - inna niż zmiana terminu kursowania.
   Pojawia się też pojęcie trasy wielosieciowej rozumianej jako trasa przebiegająca przez więcej niż jedną sieć kolejową, niewykraczająca poza granice RP. Przypomnę, że – zgodnie z definicją zawartą w samej ustawie - sieć kolejowa to układ połączonych ze sobą dróg kolejowych, zarządzany przez zarządcę infrastruktury.
   Rozporządzenie składa się z 29 paragrafów, podzielonych na kilka rozdziałów. Jest rozdział poświęcony ogólnym zasadom przydzielania zdolności przepustowej, rozdział dotyczący przydzielania tej zdolności w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów i kolejne rozdziały, odnoszące się do rozkładów: indywidualnego i uproszczonego.
Kolejne części rozporządzenia regulują problematykę zmian rozkładów, analizowania i powiększania zdolności przepustowej, ogólnych warunków korzystania z infrastruktury kolejowej, opóźnień pociągów i opłat. Rozporządzenie odnosi się również do tzw. umów ramowych i regulaminów sieci.
   Nie da się, w jednym krótkim tekście, w formacie przewidzianym dla „Kolei na prawo”, szczegółowo odnieść do bogatej problematyki rozporządzenia MIB z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. W miarę potrzeb będziemy do tych spraw wracać.
Teraz pozostaje mi tylko, w związku z nadchodzącym Świętem Konstytucji 3 Maja, życzyć i Szanownym Czytelnikom, i sobie, byśmy mogli zawsze być dumni z faktu, iż jesteśmy obywatelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
Piotr Świątecki

fot. wikipedia  Komentarze 2
~wpisz swój nick2017-04-26 11:27:53
Konkurencyjność jest budująca wszędzie tam, gdzie podmioty mogą funkcjonować, nie wchodząc sobie "w drogę". Klient ma prawo wybrać równoległą ofertę, decydując się na kryteria ceny, jakości, czy tylko miłej obsługi. Na kolei z tym nie wchodzeniem sobie w drogę, jest trudniej i usługa tańsza, lub oferowana w wyniku protekcji - może być niebezpieczna. Być może nie zrozumiałem, albo nie doczytałem, że obowiązkiem państwa jest stymulowanie równomiernego rozwoju całego kraju, a więc i dogodności publicznego transportu. Tworzenie metropolii i jednoczesne zaniedbywanie prowincji, nie służy krajowi.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.