"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Z trzeciej strony - Flaga
   Mogłoby się wydawać, że odbędzie się to z wielką pompą… Z fajerwerkami… Że media rozłożą na czynniki pierwsze ten dokument… Że tzw. opozycja totalna, totalnie się „przejedzie” po tej Strategii. Że będą tylko wióry leciały, a autorzy będą się tłumaczyć i wywijać niczym piskorz…
A tu nic… Cisza! Mógłby ktoś zapytać, czy aby nie znacząca…
   Oto 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła nową wizję rozwoju Polski, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz partnerami społecznymi.
Jak czytam w oficjalnym komunikacie: Wiele inicjatyw i przedsięwzięć ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest już w pełni wdrożonych. Inne są realizowane lub opracowywane.
Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele.

I dalej: Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Służą temu m.in projekty strategiczne i flagowe ujęte w dokumencie.
   Ano właśnie… Trzeba nam impulsów… Także w sferze szeroko rozumianego transportu.
Bo, jak piszą autorzy Strategii: Rozwój infrastruktury transportowej, jako element dostępności transportowej, wpływa na konkurencyjność Polski i jej regionów, a także sektorów gospodarki czy poszczególnych przedsiębiorstw. Równolegle do budowy i modernizacji materialnej na rozwój infrastruktury wpływa też sposób jej wykorzystania.
I dodają: W horyzoncie roku 2030 zakłada się osiągnięcie przepustowości transportowej umożliwiającej efektywne funkcjonowanie całego systemu transportowego poprzez uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu międzygałęziowym, zapewniającego sprawną obsługę transportową społeczeństwa i gospodarki, a także przyczyniającego się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i jakość życia. Efektem działań w tym obszarze będzie zbudowanie wielogałęziowej (kolej, drogi, sieci aglomeracyjne, sieci żeglugi środlądowej i morskiej, porty lotnicze), zintegrowanej i uzupełniającej się sieci transportowej.
   Jako, że dokument pod tytułem: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), który stanowi załącznik do uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., jest bardzo obszerny (liczy 315 stron), pewnie nie raz do niego wrócę, zacytuję na razie tylko kilka moim zdaniem istotnych zapisów. Zresztą dziwnie znajomych…
   W rozdziale Obszary wpływające na osiągnięcie celów „Strategii” – Transport, znajdujemy m.in.  podrozdział „Projekty strategiczne”, w tym „Sektor transportu kolejowego”:
„Krajowy Program Kolejowy – zapewniający połączenie do 2023 r. ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h, oraz wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) na najważniejszych szlakach kolejowych.
Program zarządzania i przebudowy dworców kolejowych – zwiększenie liczby dworców kolejowych spełniających współczesne wymagania pasażerów korzystających z usług transportu kolejowego w ramach rożnego rodzaju segmentów przewozów pasażerskich.
Program wieloletni w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów – przyczyniający się do poprawy dostępności transportowej i spójności komunikacyjnej poszczególnych regionów kraju.
Unowocześnienie parku taboru kolejowego (pasażerskiego i towarowego) – poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów”.
   Jest też i wisienka na (moim) torcie, wszak nie raz i nie dwa o tym pisałem…
W punkcie „Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności”. Czytamy ni mniej, ni więcej, że jednym z projektów strategicznych jest…:
Projekt „Wspólny Bilet” – wprowadzenie ułatwień dla podróżnego w zakresie planowania podroży, rezerwacji, zakupu biletu na podroż koleją. Projekt ma umożliwić pasażerowi zakup jednego biletu na cały przejazd koleją (wszystkie pociągi łączące punkt odjazdu z punktem przyjazdu), niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika.
   Na koniec jeszcze jeden cytat: Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania Strategia stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Łączy w sobie wymiar strategiczny z wymiarem operacyjnym: wskazuje niezbędne działania oraz instrumenty realizacyjne – projekty flagowe i strategiczne, zapewniające jej wdrożenie.
A zatem – flaga na maszt! Oczywiście biało-czerwona!
fot. Wikimedia


  Komentarze 2
~wpisz swój nick2017-03-12 20:22:48
Jak na razie, połączenie ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, odbywa się poprzez rozwijanie kolei aglomeracyjnych. 30 kilometrów od województwa i z powrotem. Prowincja jest nie do ogarnięcia przez samorządowe paniska.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.