"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 stycznia 2018 r.
Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz
 
Przez Mierzeję…
24 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską i skierował ją do Senatu. Ustawa ta określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz określa organy właściwe w tych sprawach. Poświęcam tę Kolej na prawo przepisom dotyczącym inwestycji na Mierzei, uznanych za ważne ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa. Zawsze kolejarze, żeglujący po żelaznych szlakach, interesowali się transportem wodnym…

Najważniejszym terminem relacjonowanej ustawy jest tzw. infrastruktura dostępowa, obejmująca instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do wybudowania i funkcjonowania drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej obejmą roboty, dostawy lub usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy tej drogi wodnej. W jej skład wejdą m.in.: tor podejściowy od strony morza wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, awanporty od strony Zatoki Gdańskiej i od strony Zalewu Wiślanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym falochrony, nabrzeża i stanowiska dalbowe (od dalby – grubego pala wbitego w wodę), kanały, śluzy, nabrzeża postojowe, stanowiska wyczekiwania i obudowy brzegów kanału, tory wodne na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, drogi publiczne wraz z niezbędnymi drogowymi obiektami inżynierskimi.
Inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej są celami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, finansowanymi m.in. z budżetu państwa.
Inwestorem tych obiektów ma zostać dyrektor urzędu morskiego w Gdyni. Zezwolenie na realizację inwestycji ma wydać wojewoda pomorski. Zezwolenie to m.in. określi linie rozgraniczające inwestycję, zatwierdzi podział nieruchomości, spowoduje nacjonalizację nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi, zatwierdzi projekt budowlany i upoważni do podjęcia budowy. Będzie więc w istocie zintegrowaną sumą wielu typowych decyzji, podobnie jak jest to w tzw. specustawie drogowej.
Z tych względów wniosek o wydanie takiej decyzji, składany przez dyrektora urzędu morskiego wojewodzie pomorskiemu, będzie zawierał liczne informacje. M.in. powinny w nim być wskazane granice obszaru objętego wnioskiem wraz z oznaczeniem obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej. We wniosku należy również umieścić wskazanie lokalizacji (w polskich obszarach morskich) sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geodezyjnych naniesionych na mapę morską. Powinny też być sprecyzowane zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.
Charakterystyka inwestycji musi objąć określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, a także określenie ważniejszych parametrów technicznych inwestycji.
Inwestor będzie musiał uzyskać opinie m.in. ministrów gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych, transportu, obrony narodowej, zdrowia, miejscowych samorządów, organów ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych, Lasów Państwowych, zarządców dróg.
Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wojewoda pomorski ma wydać w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli się spóźni, minister właściwy do spraw budownictwa wymierzy wojewodzie karę w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki.
Jak trafnie zauważono w uzasadnieniu, doświadczenia związane z budową dróg lądowych (samochodowych) wskazują, że integracja (konsolidacja) w jednym akcie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę wpływa znacząco na przyspieszenie postępowania. Należy liczyć na to, że dojdzie kiedyś do podobnej integracji w odniesieniu do wszystkich inwestycji, tj. że wyjątki określone w tzw. specustawach staną się regułą w przepisach ogólnie obowiązujących.
Planowany kanał przez Mierzeję Wiślaną w okolicy miejscowości Skowronki ma być wykonany w latach 2018-2022 i ma kosztować ok. 800 mln. zł. Ma wielu gorących zwolenników i niemałą liczbę zawziętych przeciwników. Przyszłość wykaże, kto miał rację…
Piotr Świątecki

fot. UM Gdynia


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.