Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum Wzrasta zaufanie do „Solidarności”

Archiwum

Wzrasta zaufanie do „Solidarności”

Powiedział „Wolnej Drodze” Mieczysław Cykman – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład Spółki

Spółka PKP CARGO ogłosiła, że ubiegły rok zakończyła ze znaczącym zyskiem. Jak ten zysk przełoży się na uposażenie pracowników?

Z informacji, które docierają z Zarządu PKP CARGO S.A., wynika, że Spółka jest w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej. Mamy nadzieję, że Zarząd doceni wzrost wydajności pracy oraz zaangażowanie pracowników, którzy przyczynili się do osiągnięcia dobrych wyników Spółki i podzieli się zyskiem z pracownikami.

W związki z dobrymi wynikami oraz zapisami w Pakcie Gwarancji Pracowniczych Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” w miesiącu lutym 2019 r. wystąpiła do Prezesa Czesława Warsewicza o podjęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku, jak również o dodatkową premię, która ma być wypłacona do 10 kwietnia 2019 r. Oczywiście dotyczy to pracowników wszystkich spółek z Grupy PKP CARGO S.A. Mam nadzieję, że tak, jak w ubiegłym roku, Zarząd Spółki doceni wysiłek i zaangażowanie pracowników i wzrost wynagrodzenia w 2019 roku będzie znaczący. Trzeba tu dodać, że w roku 2018 otrzymaliśmy jedne z najwyższych podwyżek wynagrodzenia w ostatnich latach, jak również znacząca była premia i „kolejarz”.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadectwa maszynisty. Wyjaśnij naszym Czytelnikom: o co tu chodzi?

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectwa maszynisty związana jest z koniecznością uregulowania kwestii dotyczącą ponownego dopuszczenia do pracy maszynistów, którzy wykonywali czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych przed wprowadzeniem licencji i świadectw maszynistów, a w związku z przerwą w wykonywania zawodu maszynisty nie uzyskali dotychczas świadectwa maszynisty.

Problem dotyczy głównie maszynistów, którzy byli długotrwale nieobecni w pracy. Mając to na uwadze w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmiany, w którym sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się przed wydaniem świadectwa maszynisty dla osoby, która uprzednio wykonywała czynności na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, na podstawie prawa kierowania pojazdem kolejowym, jeżeli osoba ta nie odbyła szkolenia i nie złożyła egzaminu, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia.

Z powyższego wynika, że osoby, którym do 29 października 2018 r. wymieniono uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi na licencję w trybie określonym w §21 ust. 1 pkt 1 lub 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty, jednak do dnia 29 października 2018 r. nie zdołali uzyskać świadectwa maszynisty, będą mieli taką możliwość, aby to świadectwo otrzymać.

Mówi się o tym, że w wielu jednostkach występują braki w zatrudnieniu. Czy w Zakładzie Zachodnim Spółki CARGO też tak jest?

Gdyby nie Program Dobrowolnych Odejść, który wprowadziły „bankomaty” i prawie na siłę pracownicy byli namawiani do odejścia z pracy, braki w zatrudnieniu by występowały, ale nie w takich ilościach. Tylko w Zachodnim Zakładzie z PDO skorzystało ponad 500 wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu, że obecny Zarząd Spółki stworzył możliwości zatrudnienia nowych pracowników, braki w zatrudnieniu stopniowo się zmniejszają. O ile w Zachodnim Zakładzie Spółki udało się uzupełnić braki w zatrudnieniu na stanowiskach nierobotniczych i na stanowisku maszynisty, to w dalszym ciągu brakuje pracowników w drużynach manewrowych i przy naprawie lokomotyw oraz wagonów.

Zakład nasz wystąpił z apelem do wszystkich pracowników o informowanie bliskich, rodzinę, znajomych oraz osób z sąsiedztwa o możliwości zatrudnienia na stanowiskach odprawiacz pociągu, manewrowy, rewident taboru, ustawiacz pociągu, elektromonter i mechanik. To głównie dzięki tej inicjatywie udaje się pozyskać nowych pracowników, jednak niski płace zniechęcają. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie będzie urealniona do poziomu innych pracodawców poza Grupą PKP, trudno będzie znaleźć wykwalifikowanych pracowników.

Czy Zakład Zachodni dysponuje wystarczającą ilością taboru?

W Spółce występuje całościowa gospodarka taborem. Na szczeblu Centrali następują przesunięcia taboru w miejsca, gdzie jest wzmożona praca. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że Zachodni Zakład Spółki dysponuje wystarczającą ilością taboru i Zakład nie musi go wynajmować.

Od dłuższego czasu niemal ciągle się słyszy, że wokół Parowozowni Wolsztyńskiej mają miejsce pewne zawirowania. Powiedz, skąd one się biorą i czy wciąż istnieją?

Temat Parowozowni Wolsztyn był jeszcze 3 lata temu. Od 2016 roku, kiedy to doszło do porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Gminą Wolsztyn, Starostą Wolsztyna i PKP CARGO S.A. i utworzono Parowozownię Wolsztyn, Instytucja kultury Województwa Wielkopolskiego, sytuacja jakby się wyjaśniła. O ile wcześniej nie było wiadomo, co z „Wolsztynem”, czy będzie istniał, jako czynna Parowozownia, czy kolejne muzeum, to po podpisaniu porozumienia stało się jasne, że „Wolsztyn” będzie pod parą.

Dla nas, jako Organizacji Międzyzakładowej, ważne jest, że każdy pracownik, a tym samym członek „Solidarności” nie stracił pracy i na zasadzie porozumienia 231 znalazł zatrudnienie w nowym podmiocie. Po roku działalności zostały wprowadzone nowe zasady wynagradzania, po których to pracownikom wzrosło wynagrodzenie zasadnicze.

W roku ubiegły nie udało się przeprowadzić akcji awansowej, ale na koniec 2018 r. została wypłacona znaczna jednorazowa premia.

W marcu tego roku Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. wystąpiła do Dyrektora Parowozowni Wolsztyn o podjęcie rozmów w celu wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. W najbliższych dniach prawdopodobnie dojdzie do podpisania Porozumienia płacowego, w którym to każdy pracownik Parowozowni Wolsztyn otrzyma co najmniej podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego średnio o 10% na jednego zatrudnionego począwszy od 1 marca 2019 r.

Obecnie dzięki współpracy wszystkich czterech podmiotów, Parowozownia Wolsztyn jako jedyna w Europie prowadzi 2 pary rozkładowych pociągów osobowych na trasie Wolsztyn – Leszno –Wolsztyn od poniedziałku do piątku, a w soboty trasie Wolsztyn – Poznań – Wolsztyn. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników widać gołym okiem, że kierunek działania jest prawidłowy. Widać przeprowadzone remonty nawierzchni torów, kanałów, zmienia się otoczenie wokół Parowozowni.

Problem, który obecnie występuje, to brak środków finansowych i wykonawców na naprawę parowozów, a brak sprawnych parowozów oznacza wygaszenie czynnej Parowozowni. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.

Czy Zakład współpracuje z Kolejami Wielkopolskimi?

Parowozownia Wolsztyn i Koleje Wielkopolskie związane są roczną Umową na usługę trakcyjną obowiązującą od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. Koleje Wielkopolskie są przewoźnikiem, a Parowozownia Wolsztyn świadczy usługę trakcyjną i wagonową. W przypadku awarii parowozu lub innych nieprzewidzianych okoliczności, Koleje Wielkopolskie organizują więc komunikację zastępczą. Są to sporadyczne przypadki. Z tego, co mi wiadomo, współpraca układa się pozytywnie, bo po prostu Parowozownia Wolsztyn i Koleje Wielkopolskie są na siebie skazane.

W czasie różnych spotkań, także prywatnych, nieoficjalnie mówi się o tym, że „Solidarność” traci członków. Czy Ty możesz potwierdzić takie przypadki na przykładzie swojego Zakładu?

Nie wiem skąd biorą się takie opinie. Ja na przykładzie PKP CARGO S.A. mogę stwierdzić że jest całkowicie odwrotnie. Po ubiegłorocznych wyborach w Sekcji Zawodowej Grupy PKP CARGO oraz widocznej ścisłej współpracy z Krajową Sekcją Kolejarzy, mniej jest politykowania, a Sekcja Zawodowa CARGO skupiła się na obronie praw pracowniczych, i przestrzegania prawa pracy. Pracownicy dostrzegają te zmiany. Efektem tego jest wzrost liczebności członków Związku w Sekcji Zawodowej Grupy PKP CARGO o prawie 6%. To jest sukces nas wszystkich. Swój udział ma też Zachodni Zakład Spółki. Tylko w ostatnim półroczu do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” zapisało się 56 nowych członków Związku. Pracownicy widzą aktywne działanie NSZZ „Solidarność” i dzięki temu wzrasta zaufanie do Związku.

Rozmawiał Zygmunt Sobolewski

Kategoria:
Cykman01