Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum Szkolenie kadr związkowych

Archiwum

Szkolenie kadr związkowych

Z inicjatywy Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Zarząd Regionu Małopolskiego zorganizował trzydniowe szkolenie ogólnozwiązkowe (podstawowe) dla kolejarzy, członków NSZZ „Solidarność”.

Odbyło się ono w DW „Salamandra” w Krynicy (którego właścicielem jest Region Małopolski) w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. Obejmowało głównie ustawę o związkach zawodowych i wybrane zapisy kodeksu pracy.

Szkolenia związkowe są wypełnieniem działań statutowych, z których w §7 pkt. 8 Statutu NSZZ „Solidarność” wynika, że do celów i zadań związku należą szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe.

Intencją sekcji regionalnej jest zaangażowanie do działalności związkowej większej ilości osób, zwłaszcza ludzi młodych, którzy w przyszłości powinni stanowić o sile związku. Dlatego też ważne było, aby każda z organizacji związkowych wytypowała takie osoby na szkolenie. Ten ambitny pomysł udało się tylko częściowo zrealizować, a w szkoleniu wzięli udział związkowcy z: PKP Intercity, PKP TELKOL, Zakład Maszyn Torowych, PNIUIK, PKP Cargotabor i ZLK Kraków.

Uważam, że sprawa szkoleń, kształcenia kadr związkowych, ich rozwój z perspektywą objęcia odpowiedzialnych funkcji związkowych w przyszłości, jest nieco zaniedbana. Szczególnie kiepsko to wygląda w przypadku ludzi młodych, którzy powinni stanowić o obliczu związku w następnych kadencjach.

Dopływ tzw. „świeżej krwi” jest niezbędny dla dalszego trwania i rozwoju organizacji związkowych na poziomie zakładów pracy. Młodzi ludzie działając w dobrej wierze i w trosce o przyszłość związku jako podstawowego narzędzia do reprezentowania interesów i obrony praw pracowniczych powinni stanowić ważne zaplecze w realizacji związkowych zadań.

Powinni być traktowani przez przewodniczących organizacji związkowych jako wsparcie w pracy związkowej, a nie jako ich konkurencja.

Najwyższy czas, żeby wszyscy zrozumieli i dostrzegli potrzebę dbania o związkowe kadry, bo tylko dzięki m.in. takim perspektywicznym działaniom uda się w przyszłości zachować kondycję związku i ciągłość działalności w organizacjach zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Henryk Sikora

Kategoria:
szkol10