Portal dwutygodnika
Strona główna Archiwum PKP Informatyka po posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Archiwum

PKP Informatyka po posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP

20 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Przedmiotem obrad była informacja na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie, w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa. W posiedzeniu Komisji wzięli udział m.in. przedstawiciele PKP Informatyka spółka z o.o. – Jakub Prusik – p.o. prezesa zarządu, Radosław Zawierucha – członek zarządu, Robert Milewski – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Wsparcia Użytkownika oraz Artur Ślubowski – naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa.

Szczegółową informację dotyczącą projektu „Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa” (NPC) przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

NPC, to projekt o charakterze badawczo-wdrożeniowym, posiadający dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „CyberSecIdent Cyberbezpieczeństwo” i „e-Tożsamość”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Oprócz Instytutu w skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem projektu NPC jest opracowanie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w cyberprzestrzeni Państwa.

Warunkiem funkcjonowania NPC jest zasilanie informacyjne przez klientów tego systemu, a w szczególności przez operatorów usług kluczowych. W związku z tym projekt nawiązał kontakt z kilkoma podmiotami, w tym z PKP Informatyka, w celu przeprowadzenia walidacji przyjętych rozwiązań. „Współpraca NPC z PKP Informatyka pozwoliła na pozyskanie wielu cennych i użytecznych danych, niezbędnych do oceny przyjętych w projekcie koncepcji funkcjonowania systemu” – powiedział minister Andruszkiewicz.

Przedstawiciele PKP Informatyka przekazali informację dotyczącą doświadczeń spółki w zakresie tworzenia NPC. Kompetencje PKP Informatyka w obszarze cyberbezpieczeństwa są rozwijane od kilku lat.

PKP Informatyka jest jedną z nielicznych firm rynku kolejowego, świadczących usługę Security Operations Center (SOC).

Chciałbym podkreślić, że usługę SOC świadczymy nie tylko spółkom grupy PKP, ale wszystkim klientom, którym dostarczamy usługi. Zapewniamy m.in. monitoring i wykrywanie zagrożeń, analizę poziomu bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT, a także ochronę przed cyberatakami i szybką reakcję na incydenty – powiedział p.o. prezesa PKP Informatyka Jakub Prusik.

PKP Informatyka jest spółką należącą w 100% do PKP S.A. i posiada certyfikat bezpieczeństwa przemysłowego wydany przez ABW. – Obszar bezpieczeństwa na kolei, to bardzo delikatna sfera, dane są archiwizowane i nie powinny być powierzane nawet najbardziej zaufanym prywatnym firmom – dodał prezes Jakub Prusik.

Posiadając zdobywane od kilku lat doświadczenie zespół PKP Informatyka jest w stanie nie tylko dostarczać usługę SOC w innych spółkach kolejowych, ale także może pełnić rolę sektorowego zespołu reagowania.

Wiedza i kompetencja, jakie mamy zebrane z obszaru cyberbezpieczeństwa, mogą posłużyć do budowy rozwiązań NPC i zapewniam, że nasz zespół jest w pełni dyspozycyjny i otwarty na współpracę – dodał Radosław Zawierucha, członek zarządu PKP Informatyka.

(PKP Informatyka)

Kategoria: ,
infor01