Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

W Krakowie powstanie nowoczesna i ekologiczna myjnia pociągów PKP Intercity

PKP Intercity inwestuje w nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne w ramach największego w swojej historii programu inwestycyjnego. W Krakowie, na terenie tamtejszej stacji postojowej, rozpoczęła się budowa ekologicznej sezonowej myjni automatycznej. Obiekt powstanie w ciągu jednego roku od rozpoczęcia budowy, a wykonawcą kontraktu wartego 21,9 mln zł brutto jest firma Budimex. 

Inwestycja jest przeprowadzana w trybie „projektuj i buduj”. Tym samym w pierwszym etapie wykonawca – firma Budimex – przygotowała i zaprezentowała projekt obiektu. W drugiej fazie, która właśnie się rozpoczęła, zajmie się jego realizacją. Uruchomienie myjni planowane jest na początek przyszłego roku, a wartość kontraktu wynosi ponad 21,9 mln zł brutto. Powstanie myjni umożliwi kompleksowe czyszczenie pociągów rozpoczynających swój bieg w stolicy Małopolski, a tym samym zwiększy komfort osób podróżujących z PKP Intercity. 

– Proces unowocześniania polskiej kolei, to nie tylko inwestycje w zakup i modernizację taboru, ale również projekty infrastrukturalne. Doskonale pokazuje to przykład myjni automatycznej, która powstanie w Krakowie. Jest to szczególnie ważne w kontekście planów naszego narodowego przewoźnika, który w kolejnych latach zamierza systematycznie rozszerzać swoją ofertę, a tym samym powiększać flotę pociągów. Nowoczesne stacje postojowe pozwolą utrzymać wysoki poziom obsługi technicznej pojazdów, co przybliży nas do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej – podkreśla Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa myjni jest realizowana w ramach projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653.730.052,05 zł dotacji.

– Wspieramy inwestycyjny wysiłek na polskiej kolei, ponieważ napędza nie tylko rozwój kolejowych spółek, w tym PKP Intercity, ale też całej, polskiej gospodarki. Nowa myjnia w Krakowie to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w Polsce, będąca częścią gigantycznego programu. Warte dziesiątki miliardów złotych inwestycje na kolei to nowe dworce, modernizowane linie kolejowe, nowoczesny i wygodny tabor, przebudowywane zaplecza techniczne. Myjnia będzie przyjazna dla środowiska, podniesie jakość usług dla pasażerów, jak również poprawi warunki pracy załogi krakowskiej stacji postojowej, co jest bardzo ważne. Spółki Skarbu Państwa muszą być pod tym względem liderami zmian i są z czego się bardzo cieszę – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

PKP Intercity stawia na ekologiczne rozwiązania

Instalacja do mycia składów pociągów powstaje na terenie przy ulicy Składowej 17, na torze nr 11. Na długości 480 metrów tor ten otrzyma szczelną nawierzchnię z posadowieniem na płycie betonowej, która zarówno przed i za myjnią ma być także ociekowa. Obiekt zostanie wyposażony w oczyszczalnię ścieków, która pozwoli neutralizować używane do mycia środki chemiczne oraz umożliwi ponowne wykorzystanie wody w ramach obiegu zamkniętego. 

– Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego. Możemy określić ją mianem zielonego transportu przyszłości. Dlatego inwestujemy w rozbudowę naszej floty i walczymy z wykluczeniem transportowym, które dotyka Polaków. Do obsługi rosnącej liczby pojazdów potrzebne są obiekty takie jak ten powstający w Krakowie. Pozwolą one na wysoki standard obsługi technicznej naszego taboru, jak i również w wymierny sposób wpłyną na komfort podróży i pracę naszych załóg. Nowa myjnia w Krakowie to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w całej Polsce – mówi Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Myjnia ponadto zostanie wyposażona w stanowisko do zabezpieczania podwozia przed oblodzeniem oraz w system RFID, dzięki któremu wstępne ustawienia mycia zostaną dobrane automatycznie na podstawie numeru EVN. Tak zaprojektowane rozwiązania zapewnią możliwość mycia zewnętrznego boków oraz górnych i dolnych skosów pudeł pojazdów. 

Obiekt ma pracować nieprzerwanie i w trakcie doby obsłużyć do 20 składów dziennie. Myjnia będzie przystosowana do obsługi posiadanych przez przewoźnika elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz składów wagonowych. Jeden cykl mycia składu potrwa około 5 minut (przy założeniu jednego przejazdu) lub do 20 minut (przy trzech). Pociąg wewnątrz myjni będzie poruszał się z prędkością 3-5 km/h. 

– Zrealizujemy bardzo specjalistyczne zadanie budowlane do końca III kwartału tego roku. Prace będziemy prowadzić pod czynnym ruchem kolejowym na terenie torów serwisowych. Ciekawostką a jednocześnie wyzwaniem inżynierskim będzie połączenie myjni z budynkiem sterowania, który będzie zlokalizowany w odległości 150 m. W ostatnim roku jest to jedna z trzech myjni zrealizowana przez Budimex w zakresie budownictwa kolejowego – mówi Jakub Nagraba, Dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex.

Nowe oblicze krakowskiej stacji postojowej 

Poza budową myjni PKP Intercity inwestuje w bocznicę kolejową Kraków Główny Zachód. Trwa właśnie gruntowna przebudowa jednej z głównych stacji postojowych przewoźnika, gdzie stacjonują m.in. pociągi Pendolino. Celem wartej blisko 44,8 mln zł brutto inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru. Na stacji postojowej przygotowywanych do trasy jest kilkadziesiąt pociągów przewoźnika dziennie. Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa.

Nowoczesne myjnie PKP Intercity 

Instalacja w Krakowie to jedna z 7 nowoczesny myjni, które planuje wybudować PKP Intercity. Pierwsza z nich została uruchomiona w ubiegłym roku na stacji postojowej Warszawa Grochów. Dzięki inwestycji skrócił się czas mycia pojedynczego składu i podniesiony został standard utrzymania taboru, a obiekt działa całorocznie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Koszt przebudowy myjni wyniósł ponad 11,8 mln zł netto. Dodatkowo pod koniec 2022 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnej ekomyjni pociągów na stacji postojowej Wrocław Główny. Warta 37 mln brutto inwestycja spełni wszystkie standardy ekologiczne, a planowany termin oddania jej do użytku to grudzień 2023 r. 

Inwestycje infrastrukturalne PKP Intercity 

W celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 20 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi oraz 32 punktami do przygotowania pociągów w zakresie utrzymania czystości w obiektach udostępnionych PKP Intercity.

(PKP Intercity)

Kategoria:
myjnia02