Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

RSK Katowice

26 kwietnia br., o godz. 9.00, w Kościele Mariackim p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, mszą świętą w intencji wszystkich członków Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin, rozpoczęło się Walne Zebranie Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach, jednej z największych Sekcji Regionalnych działających w strukturach PKP, zrzeszających prawie wszystkie zakłady kolejowe i spółki branży kolejowej działające na Górnym Śląsku.
W homilii wygłoszonej przez proboszcza ks. Andrzeja Suchonia można było usłyszeć troszkę z historii związku utożsamiającemu się z chrześcijańskimi wartościami. „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to napis, który widnieje na każdym sztandarze NSZZ „Solidarność”.
Wspomniał o niedawno obchodzonej 150. Rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego – polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska, związanego z chrześcijańską demokracją. Jednej z najważniejszych postaci Śląska i jego walki o przyłączenie go do Polski, spoczywającego na tutejszym cmentarzu parafialnym. Nie zapomniał również wspomnieć osoby Św. Jana Pawła II i o ataku na jego osobę w ostatnim czasie.
Na koniec życzył delegatom owocnych obrad i trafnych wyborów.
Po uroczystej mszy świętej delegaci udali się do sali znajdującej się w budynku Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach przy Floriana 7, gdzie podpisem w liście obecności i pobraniu teczki z dokumentami potwierdzili swój udział w XXII Walnym Zebraniu Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach sesja wyborcza 2023-2028.
WZD rozpoczął kończący kadencję Stanisław Hrustek. Przywitał wszystkie delegatki i delegatów oraz zaproszonych gości, wprowadził sztandary Regionalnej Sekcji Kolejarzy, minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych w ostatnim czasie naszych kolegów i koleżanek.
Po zatwierdzeniu porządku WZD oraz wyboru prezydium WZD przystąpiono do wyboru wszystkich Komisji potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów. Po odczytaniu komunikatu przez Komisję mandatowo-wyborczą stwierdzającą prawomocność WZD wysłuchano sprawozdań z działalności Rady RSK w kadencji 2018-2023, jak również z działalności Komisji Rewizyjnej RSK.
Po wystąpieniu zaproszonych gości Przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz uhonorował Henryka Grymela, Stanisława Kokota oraz Bogumiła Wojewodę Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. To honorowe wyróżnienie za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz naszego związku.
Po zatwierdzeniu uchwał o przyjęciu Regulaminu wewnętrznego i liczbie tur głosowania (3 tury), przystąpiono do wyboru Przewodniczącego RSK. Zgłosił się tylko jeden kandydat – Stanisław Hrustek, który w tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich obecnych delegatów i został wybrany na kolejną kadencję 2023-2028 na Przewodniczącego RSK w Katowicach.
Następnie w tajnym głosowaniu wybrano Radę RSK i Komisję Rewizyjną RSK oraz wybrano delegatów na WZD KSK.
Odczytano i przegłosowano uchwały i stanowiska, a po wolnych wnioskach i uroczystym wyprowadzeniu Sztandarów RSK, Nowy Przewodniczący zamknął XXII Walne Zebranie Delegatów RSK w Katowicach.
(iw)

Kategoria:
WZD11