Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności RailBaltica– status projektu i korzyści dla partnerów europejskich

Aktualności

RailBaltica– status projektu i korzyści dla partnerów europejskich

RailBaltica status projektu i korzyści dla partnerów europejskich

 

W Brukseli 5 marca odbyło się forum RailBaltica. Na spotkaniu obecny był Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów i eksperci branży kolejowej wymieniali opinie na temat priorytetów rozwoju europejskiej sieci kolejowej w świetle perspektyw finansowych UE na lata 2021-2027 i europejskiego zielonego porozumienia.

 

Na spotkaniu realizatorzy projektu RailBaltica przedstawili status i termin realizacji projektu, oraz korzyści dla Europy. Odbyły się dyskusje panelowe: maksymalizacja wartości dodanej RailBaltica dla Europy, priorytety dla rozwoju transeuropejskiej sieci kolejowej w świetle europejskich perspektyw finansowych 20212027 i europejskiego zielonego ładu.

W panelu prezentującym status prac na RailBaltica Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedstawił informacje o zaawansowaniu robót na RailBaltica w Polsce, a także o dalszych planach: odcinek Czyżew – Białystok, obwodnica Białegostoku, odcinki Białystok – Ełk i Ełk – Trakiszki Granica Państwa. Prezes PLK podkreślił dobrą współpracę ze spółką RB Rail, która odpowiada za budowę RailBaltica w krajach nadbałtyckich oraz z Kolejami Litewskimi.

– Zrealizowaliśmy 1/3 długości linii RailBaltica w Polsce. W najbliższym czasie przystępujemy do realizacji odcinka Czyżew­ – Białystok i stacji Ełk. Planujemy zakończenie budowy linii na terenie Polski i uzyskanie docelowych parametrów do 2027 roku. Cel jest ambitny ale realny – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Forum skupia kluczowych europejskich decydentów i ekspertów w dziedzinie transportu, w tym z Instrumentu Łącząc Europę, Innowacji i Sieci (INEA); Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej, DG MOVE, Parlamentu Europejskiego, ministerstw krajów nadbałtyckich.

(PKP PLK)

Kategoria:
Baltica06