Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności RailBaltica: ruszyła przebudowa Czyżew–Białystok

Aktualności

RailBaltica: ruszyła przebudowa Czyżew–Białystok

 

Rozpoczęła się modernizacja międzynarodowej trasy RailBaltica na odcinku międzyCzyżewem a Białymstokiem. Budowa nowych stacji i przystanków, ponad 70 km nowych torów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym sprawi, że z Białegostoku do Warszawy można będzie dojechać w mniej niż 90 minut. Warta ponad 3,3 mld zł netto inwestycja jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF – „Łącząc Europę”.

 

Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na trasie RailBaltica między Warszawą a Białymstokiem na odcinku Czyżew – Białystok warta jest ponad 3,3 mld zł. To jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce.

Kolejne kilometry na kolejowej mapie Polski powstają przy wsparciu środków unijnych. Obydwa etapy prac na odcinku Czyżew – Białystok składają się na największe polskie przedsięwzięcie finansowane z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Jego wartość to ponad 800 mln euro, z czego ponad 668 mln euro to wkład unijny. Rozwój kolei to szansa dla Polski Wschodniej na istotny wzrost konkurencyjności i konkretne korzyści dla rozwoju biznesu–powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Rozpoczęły się prace od granicy województwa podlaskiegow stronę Czyżewa. Za pomocą specjalistycznych maszyn zdejmowana będzie sieć trakcyjna. Kolejno roboty skupią się na demontażu starych szyn i podkładów. Po zabezpieczeniu terenu zaczną się prace na peronach. Opracowana została logistyka sprawnego wywozu starych elementów i dowożenia nowych. Wykonawca zgromadził na placu budowy szyny i tłuczeń.Równocześnie będzie przygotowywał odwodnienie oraz nowe ułożenie sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.

Na stacji w Czyżewie wybudowany zostanie peron tymczasowy, który na czas modernizacji usprawni komunikację. Między Czyżewem a Kietlanką ruch pociągów prowadzony będzie po jednym torze, a na drugim prowadzone będą roboty.

– Budowa trasy RailBaltica, to jeden z najważniejszych projektów europejskich, który lepiej skomunikuje Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Za kilka lat linia ta stanie się główną osią transportową, która pozwoli sprawnie korzystać z podróży krajowych oraz międzynarodowych. Będzie zarazem symbolem nowoczesnego transportu w tej części Europy– powiedziałAndrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Inwestujemy w połączenia w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. RailBaltica jest jednymzprojektów, które zwiększają możliwości kolei zarówno dla podróżnych, jak i przewoźników towarów. Efektem prac realizowanych z udziałem środków unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę staje się większa dostępność kolei, krótsze atrakcyjne podróże oraz sprawniejszy, bardziej ekonomiczny przewóz ładunków – powiedziałIreneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W październiku wykonawca rozpocznie prace na odcinku od Czyżewa do Łap i wtedy także pociągi pojadą na tym odcinku po jednym torze.

Bardzo się cieszymy, że po podpisaniu umowy rozpoczyna się modernizacja kolejnego odcinka RailBaltica– trasy Czyżew–Białystok. To ważna inwestycja dla polskiej sieci kolejowej, dla RailBaltica i transeuropejskiej sieci transportowej. Przyczyni się do szybszych i wygodniejszych podróży koleją oraz bardziej ekologicznego transportu. Inwestycja jest dofinasowana z CEF o wartości ponad 668 mln euro, czyli prawie 3 mld zł. Życzę PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. udanej realizacji prac!– powiedziałMorten Jensen, Head of Unit EuropeanCommissionInnovation and Networks ExecutiveAgency (INEA).

W perspektywie – wygodne i bezpieczne podróże

Modernizowany odcinek linii z Warszawy do stolicy Podlasia, na międzynarodowej trasie kolejowej RailBaltica, to jedna z najważniejszych inwestycji na polskich torach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Pociągi pasażerskie zwiększą prędkość do 200 km, a stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich podróżnych. Podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy wyniesie poniżej 90 min. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewnią bezkolizyjne skrzyżowania. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Prace będą prowadzone w latach 2020 – 2023 w ramach projektu pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”.Wartość zamówienia to ponad 3,3 mld zł netto, dofinansowane ze środków Funduszu „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited.

Pozostałe odcinki RailBaltica

Na odcinku od Warszawy do granicy województwa mazowieckiego podróżni korzystają z przebudowanych stacji i przystanków, a pociągi jeżdżą po nowych torach. Nowe możliwości trasy zapewniła budowa nowego mostu na Bugu. Budowane są bezkolizyjne skrzyżowania m.in. w Łochowie i Toporze.

PLK przygotowują się do prac na odcinku Białystok – Ełk. W pierwszej kolejności prowadzone będą roboty budowlane na stacji Ełk. Linia kolejowa z Białegostoku do Ełku ma być modernizowana w latach 2022 – 2024. W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka z Ełku do Suwałk i Trakiszek (granica państwa). Na tym odcinku roboty budowlane planuje się na lata 2023 – 2027.

RailBaltica, to międzynarodowa trasa kolejowa. Polski odcinek obejmuje linie kolejowe od Warszawy przez Białystok i Ełk do granicy z Litwą.

(PKP PLK)

Kategoria:
Czyżew20