Portal dwutygodnika

Aktualności

Aktualności

Sprawniejsze i dostępniejsze podróże koleją na linii otwockiej

Nowy przystanek Warszawa Grochów, węzeł komunikacyjny na Gocławku, dodatkowe bezkolizyjne przejścia, zwiększenie dostępności do pociągów – to zakładane efekty podpisanej umowy na przebudowę odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 422 mln zł netto jest realizowana z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z...

Czytaj więcej

Fundusz Własności Pracowniczej PKP

  Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty     Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa zwraca się do wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności do byłych pracowników PKP, emerytów i rencistów będących wcześniej pracownikami PKP a także rodzin ww. osób oraz potencjalnych spadkobierców ww. osób o zapoznanie...

Czytaj więcej

Reprezentacyjny dworzec wyróżnia miasto

Dwie trzecie badanych w ankiecie towarzyszącej konkursowi „Dworzec Roku 2021” uważa, że dworzec kolejowy jest miejscem, które wyróżnia miasto. Podczas podróży na wygląd i jakość stacji zwraca uwagę blisko 80% ankietowanych. Warto zatem zadbać o kluczowy aspekt promocyjny miasta.  Czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku” wchodzi w kolejną fazę. Podczas gdy eksperci weryfikują nadesłane zgłoszenia...

Czytaj więcej

Koleją z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy

W sierpniu 2020 r. pociągi towarowe pojechały z Sobótki do Świdnicy. Pociągi robocze szykują kolejny odcinek trasy do Wrocławia. Za cztery miesiące, po ponad 20 latach, pojedziemy koleją pod Ślężę. Kolej zaoferuje dobry dojazd do centrum stolicy Dolnego Śląska. Inwestycja za ponad 200 mln zł mln realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z...

Czytaj więcej

Kalejdoskop: „Migranci”

Do Polski docierają uchodźcy, prawdziwi i „malowani”, tym razem z Afganistanu. Czy decyzja o budowie muru na granicy polsko-białoruskiej jest właściwą reakcją polskiego rządu? Mirosław Lisowski: Przede wszystkim, to należy podziękować pani kanclerze Merkel za jej „Velkommen”, wygłoszone do emigrantów w roku 2015. Przez te już 6 lat islamska ludzka fala zalewa Europę. Na szczęście nam...

Czytaj więcej

K.p.a.

W tytule tej „Kolei na prawo” używam skrótu, który od kilku tygodni jest często przypominany. K.p.a. oznacza Kodeks postępowania administracyjnego, tj. ustawę uchwaloną w PRL 14 czerwca 1960 r., wielokrotnie od tego czasu zmienianą, regulującą sposób postępowania administracji publicznej w relacjach z obywatelami. Obecność k.p.a. w mediach jest dziś wynikiem przyjęcia kolejnej nowelizacji, odnoszącej się...

Czytaj więcej