Portal dwutygodnika

Aktualności

Aktualności

Jak zaszczute psy

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. (Mt 18, 6) Film dokumentalny Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu”, poświęcony przypadkom pedofilii wśród księży polskiego kościoła katolickiego, odbił się w społeczeństwie głośnym echem. Poruszony...

Czytaj więcej

W Małopolsce o kolei

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w OW „Kolejarz” w Zakopanem odbyła się I Sesja XIV Zebrania Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim (RSK). Obrady rozpoczęto tradycyjnym odśpiewaniem Hymnu Solidarności. Po sprawach proceduralnych przystąpiono do złożenia sprawozdania z działalności Rady RSK za okres minionego roku (przewodniczący RSK Henryk Sikora), które było podsumowaniem...

Czytaj więcej

Fitch potwierdza długoterminowy rating PKP Intercity na poziomie BBB+

Agencja ratingowa Fitch po raz kolejny potwierdziła długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.). Perspektywa ratingów jest stabilna. „Ponownie utrzymaliśmy dotychczasową pozytywną ocenę ratingową. To bardzo ważny sygnał dla naszych partnerów biznesowych, pokazujący jednoznacznie, że nasza rynkowa pozycja jest silna. Wierzymy,...

Czytaj więcej

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. informuje o zawarciu w dniu 05 kwietnia 2019 roku Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. Na mocy Porozumienia Strony postanowiły, że mając na uwadze wyniki PKP CARGO w 2018 r. oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań, umożliwiające osiągnięcie tych wyników, w...

Czytaj więcej

ORLEN Paliwa i PKP CARGO zacieśniają współpracę w zakresie logistyki i transportu

Władze spółek PKP CARGO i ORLEN Paliwa podpisały w czwartek list intencyjny o współpracy w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw Porozumienie pomiędzy spółkami dotyczy terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw. Władze...

Czytaj więcej

Z trzeciej strony: Kawaler

Mój poprzedni felieton o polskim koniunkturalizmie i konformizmie… – takiej „piszczykowej”, by rzec, postawie – odbił się sporym echem. W kilku rozmowach wskazywano mi, że przesadziłem z takim opisem postaw niektórych naszych współobywateli, którzy są niczym chorągiewka na wietrze… I to nie tylko w kwestii swoich poglądów i zachowań. Ale i sfer bardziej duchowych. Tych...

Czytaj więcej