Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

Nowy prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych

Dariusz Grajda, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. zakończył swoją wieloletnią pracę na stanowisku prezesa zarządu Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, którą pełnił z ramienia zarządu Kolei Mazowieckich. Nowym prezesem zarządu organizacji został Mikołaj Grzyb, członek zarządu Kolei Wielkopolskich.

9 maja w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych (ZSPK). Prezesem Związku przez dwie kadencje (od 2016 roku) był Dariusz Grajda, obecnie członek zarządu PKP S.A., wcześniej członek zarządu Kolei Mazowieckich. Przedstawiciele ZSPK podziękowali prezesowi Grajdzie za jego wieloletnie zaangażowanie w pracę Związku i integrowanie środowiska kolejowego. Nowym szefem organizacji został Mikołaj Grzyb, członek zarządu Kolei Wielkopolskich. W drugiej części spotkania przedstawiciele ZSPK spotkali się również z Zarządem PKP S.A. na czele z prezesem Alanem Beroud.

– Dziękuję serdecznie za 8 lat wspólnej pracy. Nasze działania na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dbanie o integrację środowiska kolejowego przyniosły wymierne efekty. Spółki samorządowe posiadają ogromne doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przewozem osób, a pasażerski transport kolejowy staje się jeszcze bardziej wydajny i ekonomiczny, a przez to jest konkurencyjny dla transportu drogowego, co jest niewątpliwą korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska. Warto zauważyć, że zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Transportu Kolejowego – czyli obejmującymi okres od stycznia do końca marca br. – przewoźnicy zrzeszeni w Związku przewieźli aż 43 mln pasażerów. Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych od lat jest urzeczywistnieniem idei kooperacji na kolei. Jestem przekonany, że ta dobra współpraca będzie dalej rozwijana, zarówno dla dobra całej branży, jak i szczególnie dla wszystkich pasażerów kolei. Kooperacja ta jest także doskonałym integratorem dla całej branży, gdyż jako kolej wspólnie musimy dążyć do umacniania naszej pozycji w sektorze transportowym – powiedział Dariusz Grajda.

– Po pierwsze dziękuję przedstawicielom spółek za oddany głos na moją kandydaturę i wybór na stanowisko prezesa Związku; to spora odpowiedzialność i duży kredyt zaufania. Jako Związek jesteśmy już dojrzałą organizacją, która ma świadomość dużego udziału samorządowych spółek kolejowych w rynku przewozów pasażerskich. Według aktualnych danych, jak i lat ubiegłych, jesteśmy odpowiedzialni za przewiezienie łącznie ok. 45% wszystkich pasażerów. Chcemy kontynuować tę dobrą pracę, dbając jednocześnie o pozytywny wizerunek rynku kolejowego w całym kraju. Dlatego też jako Związek musimy zabiegać i reprezentować interesy samorządowych przewoźników kolejowych, podejmować inicjatywę w sferze legislacji czy przedkładać nasze stanowiska i opinie w zakresie aktów prawnych dotyczących branży kolejowej – powiedział Mikołaj Grzyb.

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych w swojej strukturze organizacyjnej zrzesza dziesięć kolejowych spółek: Arrivę RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Szybką Kolej Miejską, Warszawską Kolej Dojazdową oraz SKPL Cargo. Najważniejszym celem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w nim zrzeszonych w kontaktach z instytucjami państwowymi i unijnymi. Dodatkowo organizacja podejmuje działania związane z opiniowaniem aktów prawnych dotyczących branży kolejowej oraz działania na rzecz rozwoju rynku kolejowego i integrowania środowiska kolejowego.

– Jako Związek będziemy kontynuowali także naszą dobrą współpracę w obszarze handlowym, technicznym czy eksploatacyjnym, To się nie zmieni. Wzajemne cele i zrozumienie to nasz największy atut i wartość. Przed nami również wiele nowych wyzwań, choćby te w kontekście liberalizacji rynku przewozów kolejowych, jest to pewne novum, do którego musimy się dobrze przygotować – dodał Mikołaj Grzyb.

(PKP SA)

Kategoria:
Nowy prezes ZSPK 3 fot. PKP SA