Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności Klub Honorowych Krwiodawców

Aktualności

Klub Honorowych Krwiodawców

Posumowanie roku honorowych krwiodawców

 

24 stycznia 2020r. w Sali Sesyjnej dworca PKP– WrocławGłówny, z inicjatywy Prezesa Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny Andrzeja Grębli, odbyło się coroczne spotkanie, które wzorem lat ubiegłych miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności oraz przyjęcie strategii działania w latach następnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowań do przypadającego w miesiącu marcu 2020 roku jubileuszu XXXV– lecia działalności.

SpotkanierozpocząłPrezes Andrzej Grębla, który powitał zaproszonych gościm.in. w osobach:Michała Jarosa–Posła na Sejm RP; Krzysztofa Golubiewskiego–Członek ZarząduPKP S.A.; KrzysztofaDworaka–Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu; Mirosławę Talarską–Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” sp. z o.o. we Wrocławiu; Norberta Garula –Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec; Tadeusza Szulca–DyrektoraOddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu; ZbigniewaGzika–Dyrektora PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu; Tomasza Szyszkowskiego–Komendanta Oddziału Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu; Jacka Krawczuna–Dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.

Z ramienia Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny w spotkaniu uczestniczyli:Andrzej Grębla –Prezes; Władysław Szczepański –Wiceprezes; Andrzej Sikorski –Sekretarz;Bolesław Dolny i Maciej Baugmart–Członkowie Zarządu.

Prezes Andrzej Grębla przedstawił zebranym krótką informację dotyczącą działalności oraz osiągnięcia Klubu HDK.Klub na chwilę obecną zrzesza 157 członków, w tym 21 kobiet i 136 mężczyzn. Tylko w 2019roku członkowie Klubu oddali honorowo264litrów krwi.

W tym miejscu Prezes dodał, że Członkowie Klubu w okresie od chwili powstania Klubu, tj. 1985r.do31.XII.2019r. – oddali honorowo i bezinteresownie7.008 litrów.

Wśród członków Klubu są osoby, które zarejestrowane są do „Banku Szpiku” i oczekują na możliwość jego oddania dla ratowania życia osób potrzebujących.

W trakcie trwania uroczystego spotkania Prezes Andrzej Grębla wręczył Członkowi Zarządu PKP S.A. Krzysztofowi Golubiewskiemu medal wykonany z okazji XXX-leciaMiędzyzakładowegoKlubu HDK przy PKP Wrocław Główny.

W następnej kolejności Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr KrzysztofDworak przekazał na ręce Prezesa Andrzeja Gręblipodziękowanie za dotychczasową owocna współpracę.

Zastępca DyrektoraMłodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Michał Popekna ręce Prezesa wręczyli puchar dla Klubu Krwiodawców w dowód uznania za propagowanie sportu na terenie Wrocławia

Prezes Grębla przypomniał, że w 2019 roku, w miesiącu maju,Klubbył organizatoremX–go pikniku HDK, który odbywa się na terenie boiska „Orlik” w Brochowie.Przygotowanie i sprawne przeprowadzenie takiej imprezy jest możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony sponsorów oraz członków Klubu,za co poraz kolejny Prezes Andrzej Grębla serdecznie podziękował.

Tradycyjnie w ramach pikniku odbył się turniej piłkarski dla dorosłych oraz konkursy plastyczne i artystyczne dla dzieci, które cieszą się dużym uznaniem i wspaniale przyczyniają się do propagowania czerwonokrzyskiej działalności wśród społeczeństwa.

Dzięki hojności sponsorów w ramach pikniku po raz pierwszy odbył się także bieg na 1.000m o Puchar Prezesa ZarząduDOLKOM Wrocław.

W ramach dobrze układającej się współpracy z Młodzieżowym Centrum Sportu, członkowie naszego Klubu czynnie uczestniczyli w zabezpieczaniu niektórych imprez na terenie miasta Wrocławia takich jak: Nocny „Półmaraton” Wrocław–obsługa startu i mety, czy XXXVIII–Maraton Wrocław–obsługa „półmetka”

Wkład pracy niektórych członków Klubu (Andrzej Grębla,Władysław Szczepański,Piotr Grębla,Andrzej Sikorski,Bolesław Dolny i Paweł Dolny) jest dostrzegany i pozytywnie oceniany przez organizatorów imprez.Dzięki temu Klub jest zapraszanydo współpracy przy organizowaniu imprez planowanych w przyszłości.

W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla przypomniał o zbliżającym się JubileuszuXXXVlat działalnościKlubu i zwrócił się do zebranych o zabranie głosu.

Zastępca Dyrektora MCS we Wrocławiu, Michał Popek, podziękował za zaproszenie do udziału w spotkaniu.Podziękował członkom Klubu biorącym czynny udział przy organizowaniu imprez sportowych za ich duże i bezinteresowne zaangażowanie.

Zobowiązał się do pomocy w jubileuszu Klubu oraz w innych akcjach organizowanych przez Klub. Udostępni scenę, przekaże puchary i nagrody rzeczowe dla uświetnienia organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Dodał także, że widzi możliwość współpracy na linii Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, PKP Zakłady WrocławskieaMłodzieżowe Centrum Sportu Wrocław w pozyskiwaniu dawców krwi.Zadeklarował chęć pomocy ze swojej strony w tym zakresie.

Jerzy Kosaz MCS, podziękowałZarządowi Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny za duży wkład pracy, za wzorową współpracę oraz duże zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu imprez na terenie miasta.

Zwrócił uwagę, że działalność Klubu oraz osiągnięcia w zakresie ilości oddanej honorowo krwi oraz propagowanie krwiodawstwa, są imponujące.

Krzysztof Golubiewskipodziękował wszystkim krwiodawcom za dar życia, jakim jest krew i obiecał daleko idącą pomoc przy organizacji poboru krwi przy dworcuPKP Wrocław GłównyorazdworcuPKPOpole Główne w roku 2020.

Joanna Nyczak w imieniu Prezydenta Wrocławia podziękowała członkom Klubu za dotychczasową działalność i obiecała udzielić wszelkiej pomocy przy organizacji kolejnych imprez.

Na zakończenie Prezes Klubu,Andrzej Grębla,podziękował za to, że takie wydarzenie,jak Piknik, ma bardzo duże wzięcie i z całą pewnościąKlubu Krwiodawców nie byłoby stać na jego organizację bez wsparcia sponsorów, ponieważKlub jest ciałem całkowicie społecznym i nie posiada środków. Dlategopodziękował za pomoc Związkom Zawodowym:ZwiązkowiZawodowemuMaszynistówKolejowychweWrocławiu;Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Pracowników AutomatykiiTelekomunikacji PKP we Wrocławiu; Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP Intercity S.A. w Zakładzie Zachodnim; NSZZ „Solidarność” Organizacji Zakładowej przy PKP CARGO – Dolnośląski Zakład Spółki.

Podziękował również wszystkim uczestniczącym gościom za wszelaką pomoc przy organizacji przedsięwzięć Klubu w roku 2019.

Poinformował,że w roku 2020przedZarządem Klubujeszczewiększewyzwanie:30maja- XI PiknikKrwiodawców + 35latKlubu + Dzień Dziecka+ Dzień Matki; 20 czerwiec– 8. PKO Nocny Wrocław Półmaraton;lipiecisierpień–AkcjeHonorowegoKrwiodawstwa przeddworcami PKP; 20wrzesień– 38.PKO Wrocław Maratonu; grudzień2020lubstyczeń2021–spotkaniezDyrektorami orazpodsumowanieroku2020wdziałalnościKlubuKrwiodawców.

Uczestnicy spotkaniaobiecali,że tak, jak w latach minionych, tak i w tym roku pomogą przy realizacji postawionych sobie zadań.

Na koniec Prezes Klubu podziękowałwszystkim tym, którzy przyczynili się do tego,aby mócspotkaćsię w dniu dzisiejszym.

(iw)

Kategoria:
klub02