Portal dwutygodnika
[wpseo_breadcrumb]

Aktualności

IX Kongresu Rozwoju Transportu w Łodzi

10 maja 2023 roku w Łodzi, w hotelu DoubleTree by Hilton odbył się IX Kongres Rozwoju Transportu, bodaj jedno z największych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Obrady kongresowe, zgodnie z hasłem przewodnim „Centralny port komunikacyjny – motorem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski” zdominowane zostały tematyką budowy, zaawansowania i perspektyw, jakie stwarza CPK dla polskiej gospodarki. 

Bez wątpienia globalizacja, rosnąca konkurencja, możliwości nieograniczonego przemieszczania się po świecie są obecnie czynnikami determinującymi dążenia Polski do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ta niewątpliwie potrzebna i wręcz konieczna inwestycja już dziś przynosi wielorakie korzyści dla gospodarki kraju. To ewidentny impuls dla krajowych producentów, dostawców i przyszłych pracowników portu. Warto spojrzeć na tę inwestycję dostrzegając wielomiliardowe nakłady poniesione przez polską spółkę, które pozostają w kraju, podnosząc jego potencjał i generując dalszy wzrost gospodarczy. Jak widać zostaną w kraju, zapewniając gospodarce kolejny impuls do dalszego wzrostu. 

Niestety te ambitne plany spotykają się także z krytyką. Budowa tak wielkiego obiektu oraz towarzyszącej mu infrastruktury nazywana jest megalomanią, próbuje się też podważyć zarówno ideę, jak i sens powstania tak dużego obiektu w Polsce. Warto wyraźnie podkreślić, co też przewijało się w wypowiedziach wielu zaproszonych gości, że ta inwestycja jest na dzień dzisiejszy Polsce potrzebna, gdyż wypełnia pewną lukę w tej części Europy. 

Jak wiadomo, natura nie znosi próżni, a jak pokazują wydarzenia choćby ostatniego roku stajemy się bardzo poważnym hubem nie tylko komunikacyjnym, lecz także transportowym i wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się także po zakończeniu wojny w Ukrainie. Stąd też naszym celem powinno być podniesienie stanu infrastruktury do takiego poziomu, jaki jest normą w krajach zachodnich. 

Trzeba zauważyć, że zarówno budowa, jak i dalsze funkcjonowanie CPK, oznacza dodatkowe miejsca pracy i wzrost PKB, co ma realny wpływ na podniesienie jakości życia. Jak dostrzegają fachowcy – ma to także olbrzymie znaczenie w dziedzinie obronności naszego kraju jako wschodniej rubieży NATO. Niezależnie od tego miejsce to docelowo będzie największym i najnowocześniejszym hubem logistycznym, dzięki któremu będzie można spiąć wszystkie rodzaje transportu pasażerskiego i towarowego. Należy i powinno się te kwestię postrzegać także w pewnej perspektywie czasowej. Z uwagi na swe położenie geograficzne, które jest tu niewątpliwym atutem mamy szansę stać się globalnym graczem łączącym łańcuchy dostaw przebiegających nie tylko przez Europę. Warto tę kwestię odpowiednio wykorzystać. Takie potrzeby istnieją już dziś.

Dyskusji na te tematy poświęcone były cztery robacze panele dyskusyjne. Podczas rozmów poruszono zarówno kwestie samej inwestycji i finansowania tego projektu, organizacji ruchu wokół CPK, a także spodziewanych korzyści dla polskiej gospodarki oraz wyzwań związanych z jego eksploatacją. Niestety, nie wszyscy z zaproszonych gości dotarli na kongres, jednak mimo to stał się on platformą wymiany poglądów fachowców zarówno z sektora nauki, gospodarki, jak i polityki, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych, zatytułowany „CPK jako największe strategiczne aktywo państwa polskiego” poprowadził Czesław Warsewicz – Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”. W dyskusji udział wzięli: Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Artur Popko – Prezes Zarządu Budimex S.A., Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin oraz poseł na Sejm RP Piotr Król, zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Zapis tej dyskusji mogą Państwo znaleźć na profilu „Wolnej Drogi” portalu YouTube. Dotarcie do niego z pewnością ułatwi zamieszczony pod artykułem kod QR.

Kolejne panele dotyczyły następujących kwestii: „Megaregion: CPK konkurencja czy współpraca?”, „CPK motorem rozwoju polskiej gospodarki” oraz „CPK wyzwaniem dla firm budowlano-transportowo-taborowych”. Omówiono wielopłaszczyznowość projektu CPK i jego wpływ na obszar społeczny i ekonomiczny, bliższego i dalszego jego otoczenia oraz na jednostki samorządowe. Podkreślono, że nowoczesne porty komunikacyjne w świecie mają wpływ nie tylko na ekonomię, lecz także na edukację, naukę, technologię, logistykę, architekturę, a nawet na sztukę, kulturę.

Omówiono również wyzwania, szanse i zagrożenia stawiane przed firmami realizującymi ów projekt. 

Kongres stał się okazją do wymiany poglądów, poszerzenia wiedzy i nawiązania kontaktów biznesowych, a także omówienia aktualnych wyzwań branży transportowej. Niewątpliwie budowa CPK jest dla naszego kraju olbrzymią inwestycją. Zarówno w kontekście wyzwań, jak i spodziewanych korzyści powinna być ona traktowana ponadpartyjnie, jako impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, która jest ojczyzną nas wszystkich.

Krzysztof Wieczorek

krzysztof.wieczorek@wolnadroga.pl

Kategoria:
kongres zajawka