Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności 40. Rocznica NSZZ „Solidarność” w Katowicach

Aktualności

40. Rocznica NSZZ „Solidarność” w Katowicach

W związku z pandemią dopiero w tym roku, w dniu 24 września, w Katowicach Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zorganizowała uroczystość z okazji 40-lecia związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele mariackim pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr prałat Andrzej Suchoń.

We mszy uczestniczyli między innymi: posłowie na Sejm RP – Bożena Borys-Szopa, Wojciech Szarama oraz Jerzy Polaczek; przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz; przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel, oraz sekretarz KSK Stanisław Kokot; dyrektorzy zakładów pracy. Obecnych było wielu członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w RSK Katowice oraz kilkanaście pocztów sztandarowych.

Podczas homilii ks. Andrzej Suchoń wyraził podziękowanie za to, że pomimo upływu czasu idee „Solidarności” są pielęgnowane i żyją wśród pracowników. 

Wspomniał, że nie byłoby „Solidarności” bez Wielkiego Polaka, już Świętego, Jana Pawła II, który to w 1979 roku w Warszawie wezwał Ducha Świętego: „ Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi Tej ziemi!”. 

Przypomniał ciężkie czasy okresu stanu wojennego i okres odbudowy związku po roku 1989. 

Na zakończenie udzielił uroczystego błogosławieństwa i odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Po mszy wszyscy udali się do „Marysini Dworu”, gdzie miała uroczystość wręczenia bez mała 200 osobom medali z okazji XXXX-lecia Związku. 

Przewodniczący RSK Stanisław Hrustek poprosił wszystkich o powstanie i wprowadzono sztandar Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach.

Następnie przewodniczący gorąco przywitał wszystkich przybyłych członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w RSK Katowice oraz gości, a wśród nich: pierwszego przewodniczącego OSK – Jana Górę, przewodniczącego RSK Kraków – Henryka Sikora, przewodniczącego RSK w Lublinie – Mirosława Oleszczuka oraz zastępcę przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Piotra Nowaka.

Pamiątkowe medale wraz z legitymacją i dyplomem otrzymali nie tylko działacze związkowi i zasłużeni członkowie NSZZ „Solidarność”, ale także posłowie na Sejm RP: Bożena Borys-Szopa, Wojciech Szarama i Jerzy Polaczek oraz Duszpasterz katowickich kolejarzy ks. Andrzej Suchoń. Ponadto medalami zostali uhonorowani dyrektorzy zakładów pracy.

Po uroczystym wręczeniu medali pierwszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w DOKP Katowice Józef Szczepański odczytał przygotowane przez siebie wspomnienia tamtych lat – od czasu strajków, poprzez powstanie NSZZ „Solidarność”. Następnie wspomniał o działalności w okresie stanu wojennego aż do czasu odzyskania wolności w roku 1989.

Następnie Henryka Sikora wręczył przewodniczącemu RSK Katowice Stanisławowi Hrustkowi dla jego organizacji pamiątkowy medal wydany przez RSK Kraków z okazji 40-lecia Związku, zaś Mirosław Oleszczuk pamiątkowy ryngraf wydany przez organizatorów rocznic Lubelskiego Lipca.

Oczywiści z okazji takiej okazji nie mogło zabraknąć wspaniałego tortu przygotowanego specjalnie tę uroczystość. Napis na torcie dotyczył 40. Rocznicy powstania Związku, ale wykonano go w roku bieżącym.

Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część nieoficjalna połączona z występem góralskiej kapeli.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu przewodniczącego RSK Stanisława Hrustka, który znalazł liczne grono sponsorów.

Adam Dyląg

Kategoria: ,
Kato02