Portal dwutygodnika
Strona główna Aktualności 40 lat z „Wolną Drogą”

Aktualności

40 lat z „Wolną Drogą”

 

Podobnie, jak cały NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, także „Wolna Droga”, jako związkowo-kolejowe pismo od 40 lat gości na polskim rynku prasowym. Z tej okazji postanowiliśmy w kolejnych numerach publikować to wszystko, co o naszej informacyjnej, medialnej działalności myślą Osoby, które na przestrzeni czterdziestolecia w jakikolwiek sposób zaistniały na naszych łamach, bądź współpracowały z redakcją dwutygodnika.

Z przyjemnością będziemy publikować także ocenę 40-lecia „Wolnej Drogi” ze strony Państwa – naszych Szanownych Czytelników. Ponieważ każda ocena naszej działalności ze strony Czytelników jest dla nas bezcenna, zachęcamy Was do przysyłania swoich opinii na adres: wisniewski@wolnadroga.pl, bądź adres redakcji: redakcja@wolnadroga.pl

Redakcja

 

40 lat w służbie kolejarzom i kolei

Nieprzypadkowo jubileusz 40-lecia „Wolnej Drogi” zbiega się z powstaniem NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Kolejarzy. Od początku swego istnienia była ona pisanym głosem wolnego, obywatelskiego społeczeństwa, które po latach komunistycznego zniewolenia, głośno przemówiło w Sierpniu 1980 r. Tworzyli go i kierowali nim ludzie „Solidarności”, którzy brali udział w historii powstania niezależnego ruchu związkowego, dokumentując wydarzenia, których byli naocznymi świadkami.

W czasach komunistycznej propagandy i wszechobecnej cenzury kluczową rolę w tworzonych strukturach NSZZ „Solidarność” odgrywała prasa niezależna, przekazująca pracownikom prawdziwe informacje.

Potrzeba wydawania własnego pisma zaistniała również wśród rozwijającej działalność Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „Solidarności”, która miała swoją siedzibę we Wrocławiu. Tak powstało pismo „Semafor”, którego pierwszy numer ukazał się 20 lutego 1981 r. Następnie po zmianie nazwy na „Wolna Droga” przetrwało ciężki okres, jakim dla narodu polskiego był stan wojenny i lata osiemdziesiąte.

„Wolna Droga” jako pismo Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wrosła w świadomość kolejarzy i jest rozpoznawalną marką w środowisku zajmującym się problematyką kolejową.

Ma ugruntowaną pozycję w całej branży, swoją bogatą historię i niekwestionowany dorobek w kształtowaniu świadomości kolejarzy. W dotychczasowej działalności służyła budowaniu tożsamości branży kolejowej, eksponowaniu i umacnianiu pozycji polskiego kolejarza.

Także w obecnych czasach wokół „Wolnej Drogi” pojawiały się wielokrotnie „czarne chmury”.

W 2015 r., kiedy pismo krytycznie opisywało prywatyzację spółek i wyprzedawanie majątku kolejowego w czasach rządów koalicji PO-PSL, ówczesny Zarząd PKP S.A. próbował cenzurować jej treści, a nawet ostatecznie je zlikwidować. Nie podobała się ówczesnym decydentom linia pisma, które kreowało rozwiązania mówiące o polskiej kolei i jednolitości kolejowego systemu transportowego.

Informując czytelnika o rzeczywistej sytuacji na kolei, pismo narażało się na krytykę z różnych stron. Jednak prowadzone przez ludzi z mocnym „solidarnościowym” kręgosłupem, udało się mu pokonać różnorakie przeszkody, by dalej służyć kolejarzom.

„Wolna Droga” i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” są nie tylko historycznie, ale i ideowo związani ze sobą.

Obecnie charakter pisma jest mniej związkowy, a bardziej opiniotwórczy. Ważną częścią każdego numeru są informacje o działalności spółek kolejowych i szeroki przekaz najważniejszych wydarzeń w całej branży transportowej. Czytelnik może się dowiedzieć o jej rozwoju, postępie prac inwestycyjnych, nowych połączeniach kolejowych i udoskonalanej ofercie przewoźników kolejowych oraz wszelkich nowinkach technicznych.

Trwanie w aktywności wydawniczej przez 40 lat, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, ciągłych zmianach organizacyjnych na kolei, głębokiej restrukturyzacji, powstaniu tak wielu spółek kolejowych jest wybitnym wydarzeniem i niekwestionowanym sukcesem zespołu redakcyjnego.

W wydanej przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” książce pt. „40 najważniejszych wydarzeń w historii kolejowej Solidarności w latach 1980-2020” czwarty jej rozdział nosi tytuł:Powstanie pism „Semafor” i „Wolna Droga”. To również pokazuje jak wielką rolę odegrało to pismo w historii naszego związku.

Henryk Sikora, członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Kategoria: ,
WD18